Controleer uw gevolgde nascholingen online via Mijn Burgerprofiel

U kunt het overzicht van al uw gevolgde nascholingen snel en gemakkelijk online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Ook kunt u er met de simulator meteen zien of u alle nodige nascholingen hebt gevolgd en of u voldoende praktijkuren hebt.

Opgelet: uw attest van vakbekwaamheid (code 95) kunt u niet via Mijn Burgerprofiel opvragen. Dat kan enkel via het opleidingscentrum waar u uw nascholing hebt gevolgd.

Klik op onderstaande knop of ga naar ‘Mijn Burgerprofiel’ rechts bovenaan dit scherm.

Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet (als professionele bestuurder), heeft het bewijs van vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) nodig. Hoe men zo’n bewijs van vakbekwaamheid kan behalen, is afhankelijk van de situatie.

Nog geen rijbewijs C of D?

Wie nog geen rijbewijs C of D heeft, kan onmiddellijk een gecombineerd examen afleggen:

 • rijbewijs C + vakbekwaamheid
 • rijbewijs D + vakbekwaamheid

Lees meer over deze examens voor rijbewijs C + vakbekwaamheid ((opent in nieuw venster)) en rijbewijs D + vakbekwaamheid ((opent in nieuw venster)).

Rijbewijs C of D

Een aanvullend examen is mogelijk als u het bewijs van vakbekwaamheid al behaald hebt voor C of D:

 • behaald voor het rijbewijs C en u wilt het ook behalen voor de categorie D
 • behaald voor het rijbewijs D en u wilt het ook behalen voor de categorie C.

Rijbewijs C

Behaalde u uw rijbewijs C

 • uiterlijk op 9 september 2009? Dan volstaat het om 35 uren nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum (PDF bestand opent in nieuw venster) om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.
 • vanaf 10 september 2009? Dan moet u slagen voor een examen basiskwalificatie vakbekwaamheid om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.

Rijbewijs D

Behaalde u uw rijbewijs D

 • uiterlijk op 9 september 2008? Dan volstaat het om 35 uren nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum (pdf) om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.
 • vanaf 10 september 2008? Dan moet u slagen voor een examen basiskwalificatie vakbekwaamheid om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.

Nascholing om de 5 jaar

Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar nascholing (35 uren) volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden. Daarbij moet u voor elk thema minstens 1 module volgen en moet u minstens 1 module volgen met 3 uur achter het stuur (bv. zuinig rijden). Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen.

Ook de volgende opleidingen kunnen in rekening genomen worden:

 • opleidingen over het vervoer van gevaarlijke goederen (voor 14 kredietpunten)
 • opleidingen over het vervoer van dieren (voor 7 kredietpunten)
 • opleidingen over omgang met personen met een handicap (voor 7 kredietpunten).

Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.

Met vragen of klachten over de nascholing kunt u terecht op het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling van de verplichting om het bewijs van vakbekwaamheid te hebben voor chauffeurs van

 • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer, diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en de medische noodvervoersdiensten, als het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast
 • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op technische verbetering ervan, herstelling, onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld
  • voertuigen waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
   • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd
 • voertuigen die worden aangewend in geval van noodtoestanden of toegewezen aan reddingsopdrachten, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp
 • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer
 • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, uitrusting of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd
 • voertuigen die landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven gebruiken om goederen te vervoeren in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of als ze verder rijden dan 5 kilometer vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd

Opleidingscentra, opleidingsmodules en instructeurs vakbekwaamheid

De ministers van de federale overheid en de drie gewesten hebben in 2015 beslist dat de ‘vakbekwaamheid van beroepschauffeurs’ een bevoegdheid van de gewesten wordt. Dat werd beslist onder voorbehoud van een tegengestelde beslissing van de Raad van State. Sinds 23 november 2015 worden nieuwe aanvragen tot goedkeuring van een opleidingscentrum, opleidingsmodules en instructeurs behandeld door de Vlaamse overheid.

Voor vragen van of over opleidingscentra en vragen over de goedkeuring van opleidingscentra, modules en instructeurs kunt u terecht bij: