Gedaan met laden. U bevindt zich op: Extra middelen Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie AMIF Samenleven

Extra middelen Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie AMIF

Vlaanderen zet 6,5 miljoen euro in vanuit het Europese Fonds Asiel, Migratie en Integratie om de coördinatiekost van de lokale besturen tijdens de Oekraïnecrisis te compenseren. Europa Werk & Sociale Economie (WSE) beheert die middelen, het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) treedt op als promotor.

De oorlog in Oekraïne leidde tot een toestroom van vluchtelingen met acute opvang- en begeleidingsnoden. Verschillende lokale besturen creëerden publieke opvanglocaties voor deze tijdelijk ontheemden en zorgden voor maatschappelijke begeleiding. De Vlaamse Regering trok toen middelen uit om die lokale inspanningen te financieren. Nu stelt Vlaanderen bijkomende extra middelen ter beschikking.

ABB dient de aanvragen in voor de lokale besturen en stort de toegekende middelen door naar de lokale besturen. De Vlaamse Ondersteuningsteams (VLOT) en de diensten van de gouverneurs fungeren als vertegenwoordigers van de promotor en bieden ondersteuning bij het project.

De middelen kunnen lokale besturen gebruiken om de kosten van functionarissen te betalen als die specifieke taken voor de coördinatie van het opvangbeleid van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne opnamen. De gemeentelijke coördinatoren vallen bijvoorbeeld onder die noemer. De middelen worden retroactief ingezet voor kosten in de periode 2022-2023 waarvoor de lokale besturen geen andere subsidies ontvingen.

Zoals gebruikelijk bij asiel, migratie en integratiemiddelen (AMIF) geldt het principe van cofinanciering. De AMIF-middelen compenseren maximum 70% van de kosten (inclusief loonkosten en een forfaitaire werkingskost van 15%).

Op basis van enkele objectieve criteria zoals het aantal geregistreerde ontheemden en de creatie van opvangplekken, selecteerde de Vlaamse Regering de lokale besturen die in aanmerking komen(Excel bestand opent in nieuw venster) voor die subsidie.

Het volledige aanvraagdossier dien je ten laatste op 30 november 2023 per mail in bij de vertegenwoordiger van de promotor: vlot@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Een uitzondering geldt voor de ondertekende partnerschapsovereenkomst tussen het lokale bestuur en ABB. Die dien je ten laatste op 15 januari 2024 in bij de vertegenwoordiger van de promotor. Vragen of bedenkingen kan je sturen naar het e-maildres vlot@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)