Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een inclusievere publieke ruimte Nieuwsberichten

Naar een inclusievere publieke ruimte

Nieuwsbericht
20 december 2023

ABB lanceert een sensibiliseringsvideo over de publieke ruimte. Voor meisjes, vrouwen, personen met een handicap en personen die niet beantwoorden aan de klassieke cisgender normen kan de publieke ruimte onwelkom, ontoegankelijk en onveilig aanvoelen.

De video moet iedereen bewustmaken van deze problematiek. Stadsplanners bijvoorbeeld. Zij houden in hun ontwerpen beter rekening met de diversiteit aan gebruikers, want vandaag gaan ze nog te veel uit van de gemiddelde mannelijke persoon. Dat creëert drempels om voluit deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

ABB ontwikkelde de sensibiliseringsvideo in eerste instantie voor het stakeholdersdebat rond veilige en toegankelijke publieke ruimte. Samen met 5 experts zochten we naar antwoorden op 4 belangrijke vragen om de publieke ruimte inclusief te maken:

  • Welke ambities zijn realistisch?
  • Wie zijn de belangrijke partners daarbij?
  • Hoe moeten we omgaan met de verschillende belangen?
  • Welke rol kan de Vlaamse overheid daarin spelen?

De deelnemers schoven de principes van Universal Design tijdens het ontwerpen, participatietrajecten met gebruikers en een structureel lokaal beleid naar voren als belangrijke beleidsinitiatieven om te komen tot een inclusievere publieke ruimte. Die aanbevelingen zal ABB gebruiken om het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de volgende regering te onderbouwen.

Bekijk de video's

Inhoud is aan het laden

Geschikt voor doven en slechthorenden

Inhoud is aan het laden

Geschikt voor slechtzienden

Inhoud is aan het laden

Origineel met ondertiteling