Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeente zonder Gemeentehuis projecten E-inclusie

Gemeente zonder Gemeentehuis projecten

Binnen het programma Gemeente zonder Gemeentehuis ontvangen lokale besturen subsidies om te werken aan een burgergerichte digitale dienstverlening. De subsidie-oproepen liepen doorheen 2022. Een aantal projecten namen in de doelstellingen e-inclusiviteit op, bij andere projecten werd e-inclusiviteit van hun beoogde dienstverlening als aandachtspunt of dwingende voorwaarde opgelegd voor de verdere uitvoering van het project. 

Tijdens het uitwerken van deze projecten is duidelijk geworden dat het e-inclusief ontwerpen en voeren van (digitale) dienstverlening nog niet tot het vaste instrumentarium van alle (IT-) projectmedewerkers behoort. Dit project wilt de deze projectmedewerkers ondersteunen door ze een algemeen kader en concrete handvaten aan te bieden met betrekking tot e-inclusie.


Concreet bestaat de opleiding uit twee dagen: één dag voor de kadering van concepten en methodieken, en één dag voor het technisch design. Na elke opleiding krijgen de deelnemers een invulformulier, de vragen die hieruit naar voor zullen worden geschoven worden behandeld in de contactmomenten.