Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oprichting PC-klassen in de nooddorpen Iedereen Digitaal

Oprichting PC-klassen in de nooddorpen

De Vlaamse Regering besliste op 15 juli 2022 om een projectsubsidie toe te kennen van 203.000 euro aan vzw Blenders voor de oprichting van pc-klassen in de nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 01/08/2022 tot 31/07/2023. Deze subsidie kadert in het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Het uitgangspunt van dat actieplan is om de gelijke kansen van iedereen in de digitale samenleving te verzekeren op lokaal niveau. De lokale besturen worden financieel ondersteund om digitale inclusie mogelijk te maken. Met de installatie van openbare computerruimtes enerzijds en de ondersteuning via hard- en software van de klassen voor kinderen en volwassenen anderzijds, in combinatie met begeleiding in de nooddorpen kunnen Oekraïense vluchtelingen participeren in een digitaal Vlaanderen.