Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationaal Werking en beleid

Internationaal

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur volgt de Europese en andere internationale organisaties op rond de thema’s van integratie, inburgering en gelijke kansen.

In de kijker

  Wat doen we?

  • Vlaanderen internationaal vertegenwoordigen;
  • Vlaanderen informeren over wat er internationaal gebeurt;
  • Rapporteren over het beleid in Vlaanderen in het kader van diverse verdragen;
  • Vanuit buitenlandse internationale praktijken en ervaringen beleidsinnovaties ontwikkelen op maat van Vlaanderen en Brussel.

  Met wie werken we?

  We onderhouden nauwe banden met instellingen en organisaties op alle niveaus:

  • De Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en relevante EU-instellingen en agentschappen;
  • Nationale overheden voornamelijk via het internationaal netwerk van de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, en andere netwerken op het niveau van overheidsvertegenwoordigers zoals het Europees Integratie Netwerk (EIN) en het Europees Migratie Netwerk (EMN);
  • Internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, de Verenigde Naties, en de organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).