Sancties

De verschuldigde belasting wordt dan ambtshalve vastgesteld en bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

Belastingverhogingen

  • De belasting wordt verhoogd met 20% als:
    • er een ambtshalve aanslag gevestigd wordt omwille van een laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte
  • De belasting wordt verhoogd met 100% als:
    • de overtredingen gepleegd zijn met de bedoeling de belasting te ontduiken of de vestiging ervan onmogelijk te maken
    • het gaat om verboden automatische ontspanningstoestellen, waarvoor geen vergunning is verkregen

Controlemaatregelen

Een overzicht van de controlemaatregelen vindt u op onderstaande pagina: