Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gunnen van een overheidsopdracht Woningbouw en infrastructuur

Gunnen van een overheidsopdracht

Enkele vuistregels voor de interpretatie van deze inhoud
  • De bepalingen zijn geldig voor alle opdrachten groter dan 30 000 euro, tenzij anders vermeld.
  • De reglementering wordt grotendeels gevormd door het KB van 18 april 2017(opent in nieuw venster) en het bijzonder bestek VM/B 2013 (voor opdrachten die werden bekendgemaakt van 1 juli 2013 tot 30 juni 2017) of VM/B 2017 (voor opdrachten die werden bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017). Tenzij anders vermeld zijn de geciteerde artikels dan ook uit dat KB afkomstig.
  • De vermelde bedragen zijn altijd zonder btw.
  • De vermelde termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen.