Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep

U bent zelfstandige in bijberoep als u naast uw hoofdactiviteit als loontrekkende of uitkeringsgerechtigde ook een zelfstandige activiteit uitoefent.

Hoofdberoep versus bijberoep

U kunt zelfstandige zijn in hoofdberoep of in bijberoep.

In hoofdberoep betekent dat uw zelfstandige activiteit uw belangrijkste bezigheid is. U hebt geen arbeidsovereenkomst met een werkgever. U bent dus geen werknemer die in loondienst voor een baas werkt.

In bijberoep betekent in de meeste gevallen dat u boven op uw werk in loondienst ook een zelfstandige activiteit uitoefent. U hebt dus als werknemer een arbeidsovereenkomst met een werkgever, maar daarnaast werkt u ook nog voor eigen rekening, bijvoorbeeld na de werkuren of in het weekend.
U kunt ook als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden als u ook een loonvervangend inkomen krijgt voor een andere, weggevallen beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar.

Voorwaarden

U bent zelfstandige in bijberoep als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet. Als dat niet het geval is, zult u moeten opstarten als zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie: ‘Voorwaarden om te starten in bijberoep(opent in nieuw venster)’.

 • U bent werknemer (in hoofdberoep)

  • Bent u loontrekkende (arbeider of bediende)? Dan moet u voor voor minstens 50% in dienst zijn. Bijvoorbeeld: u bent bediende en verdient bij als kapper.
  • Bent u ambtenaar? Dan moet u voor minstens 50% tewerkgesteld zijn en moet uw activiteit ten minste over 8 maanden of 200 dagen lopen. Als ambtenaar hebt u de uitdrukkelijke toestemming van uw werkgever nodig om een activiteit in bijberoep uit te oefenen.
  • Staat u in het onderwijs? Als statutair personeelslid moet u minstens 60% van een voltijdse functie uitoefenen. Bent u niet vastbenoemd, dan volstaat 50%.
  • U werkt minstens 235 uren per kwartaal als u op interimbasis werkt én u staat de eerste en de laatste dag van het kwartaal onder contract.

  Als u werkloos wordt of tijdelijk uw loopbaan onderbreekt (via tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet of een thematisch verlof) gelden specifieke voorwaarden voor uw bijberoep(opent in nieuw venster).

 • U ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering

  U kunt een zelfstandig bijberoep starten als:

 • U bent werkloos

  Als uitkeringsgerechtigde werkloze mag u altijd een zelfstandige activiteit in bijberoep starten:

 • U ontvangt een Inkomensvervangende Tegemoetkoming

  Sinds 1 juli 2023 kunnen ook personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijgen via het DG Personen met een Handicap aansluiten als zelfstandige in bijberoep, op voorwaarde dat de inkomsten uit hun zelfstandige activiteit beperkt zijn.
  Neem contact op met uw sociale-verzekeringsfonds voor meer informatie.

 • U bent gepensioneerd

  Ook als u met pensioen bent, mag u nog bijverdienen. Hoeveel u mag verdienen, hangt af van uw leeftijd, uw beroepsloopbaan en het soort pensioen dat u krijgt(opent in nieuw venster).
  Bruggepensioneerden (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT) mogen in principe niets bijverdienen als zelfstandige.

Rechten en plichten

Als u zelfstandige in bijberoep wilt worden, moet u dezelfde formaliteiten vervullen als de zelfstandige in hoofdberoep.

Sociale bijdragen

Als zelfstandige in bijberoep moet u ook, net als de zelfstandige in hoofdberoep, sociale bijdragen(opent in nieuw venster) betalen en aangesloten zijn bij een sociale-verzekeringsfonds.
Hou er rekening mee dat u met die sociale bijdragen geen extra sociale-zekerheidsrechten opbouwt. U behoudt de sociale rechten die u hebt door uw hoofdactiviteit (als werknemer of ambtenaar).
U betaalt wel lagere sociale minimumbijdragen dan iemand in hoofdberoep. En bij zeer beperkte inkomsten kunt u mogelijk een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen.

Meer informatie: ‘Je rechten en plichten als zelfstandige in bijberoep(opent in nieuw venster)

Btw

Zelfstandigen in bijberoep die onderworpen zijn aan de btw-reglementering, moeten ook een btw-aangifte doen en btw-bijdragen betalen. Maar als uw inkomsten onder een bepaalde grens blijven, kunt u een vrijstelling van btw-verplichtingen vragen. Meer informatie over de btw-vrijstellingsregel(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de FOD Financiën.

Belastingen

De inkomsten uit uw zelfstandige activiteit worden gecumuleerd met uw uw andere inkomsten. Als u daardoor bepaalde inkomensgrenzen overschrijdt, kan dat ertoe leiden dat u in een hogere belastingschijf terechtkomt.

Bijverdienen zonder zelfstandig statuut

Als u boven op uw werk in loondienst iets wilt bijverdienen, kunt u een activiteit in bijberoep uitoefenen. Maar aan het statuut van zelfstandige in bijberoep zijn best wel wat fiscale en sociale verplichtingen verbonden. Er bestaan mogelijkheden om bij te verdienen zonder dat u daarvoor zelfstandige hoeft te worden, maar die zijn beperkt.

Stopzetting bijberoep

Wilt u uw activiteit als zelfstandige in bijberoep stopzetten? Net als bij de oprichting van een onderneming gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting van een activiteit(opent in nieuw venster), of die nu tijdelijk of definitief is.

Misschien was uw zelfstandige activiteit maar een eerste stap en wilt u na een tijd van zelfstandige in bijberoep zelfstandige in hoofdberoep worden. Of misschien wordt u al of niet bewust niet langer beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep omdat u niet meer aan de voorwaarden van bijberoep voldoet. De omschakeling bijberoep naar hoofdberoep betekent vooral een aanpassing van uw sociaal statuut en de bijhorende sociale bijdragen(opent in nieuw venster).