Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolkingsvooruitzichten Statistiek Vlaanderen Nieuwsberichten

Bevolkingsvooruitzichten Statistiek Vlaanderen

Nieuwsbericht
10 juni 2024

Statistiek Vlaanderen stelde op 23 mei de nieuwste gemeentelijke demografische vooruitzichten voor. Deze vooruitzichten maken een inschatting van de evolutie tot 2040 van de bevolking en van de huishoudens in de 300 steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest.

Evolutie inwoners in de steden

De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 geven aan dat tegen 2040 de Vlaamse bevolking toeneemt van de huidige 6,77 tot 7,34 miljoen inwoners. Een stijging van 7,7%. Voor de centrumsteden is er een toename van 1,7 tot 1,85 miljoen inwoners of een stijging van 8,5%. In Turnhout, Aalst en Sint-Niklaas wordt een stijging van 15 of meer verwacht. In Oostende en Brugge bedraagt de stijging minder dan 5%. In de provinciale steden neemt de bevolking toe van 0,75 miljoen inwoners tot 0,82 miljoen inwoners of een stijging van 10,2%. Vilvoorde, Halle, Lier, Eeklo en Geel kennen de grootste toename van meer dan 15%, voor Vilvoorde is dit zelfs bijna 20%. Terwijl Ieper, Tongeren en Knokke-Heist in groei van minder dan 5% kennen tegen 2040, Knokke-Heist zelfs minder dan 2%.

Evolutie 67+'ers

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten kennen tussen 2023 en 2040 een stijging van het aantal 67+’ers. Van 1,26 miljoen inwoners in 2023 naar 1,67 miljoen in 2040 of een stijging van 32%. In de centrumsteden van 0,28 miljoen naar 0,37 miljoen of een stijging van 32,5%. De sterkste toename treedt op in Aalst, Genk en Roeselare met een stijging van het aantal 67+’ers van 40% of meer. In Brugge en Antwerpen is deze toename het minst uitgesproken met respectievelijk 18 en 27%. In de provinciale steden is er een toename van 0,15 miljoen naar 0,19 miljoen 67+’ers of een stijging van 33,3%. In Vilvoorde, Geel en Oudenaarde neemt het aantal 67+’ers procentueel het meest toe, in Knokke- Heist, Tongeren en Tielt het minst.

Evolutie 0 tot 17-jarigen

Het aantal 0 tot 17-jarigen neemt toe van 1,31 miljoen naar 1,35 miljoen. Dit is een lichte stijging van minder dan 3%. In de centrumsteden is er een lichte afname van -1,3%. In Leuven en Antwerpen is er met respectievelijk -10,9% en -6,8% een duidelijke afname. In Turnhout en Aalst met respectievelijk 20,2% en 9,6% een sterke toename. In de provinciale steden neemt de jonge bevolking met bijna 5% toe. Knokke-Heist, Aarschot en Lier kennen een toename van 17% of meer. In Ronse is er een duidelijke daling met 11%.

éénpersoonshuishoudens

Begin 2023 waren er in het Vlaamse Gewest bijna 2,93 miljoen private huishoudens. De resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen van 2024 geven aan dat tussen 2023 en 2040 het aantal huishoudens groeit met 8,4% tot iets meer dan 3,17 miljoen in 2040. In de centrumsteden is er een groei van 0,77 miljoen in 2023 naar 0,84 miljoen private huishoudens in 2040 of een stijging van 8,5%. In de provinciale steden van 0,33 miljoen naar 0,36 miljoen of een stijging van 10 %.

De verwachting is dat tussen 2023 en 2040 vooral het aantal éénpersoonshuishoudens toeneemt met 12,2%. Ook het aantal huishoudens met 2 personen, met 3 personen en met 4 personen of meer neemt toe, zij het minder sterk dan de éénpersoonshuishoudens. De vooruitzichten geven aan dat in de toekomst het aantal éénpersoonshuishoudens de huishoudens met 2 personen gaan inhalen. In de centrumsteden is er een toename van de éénpersoonshuiishoudens van 7,9% tegen 2040. Vooral Genk, Roeselare en Aalst kennen een sterke toename van de éénpersoonshuishoudens van 17% of meer. In de provinciale steden is er een toename van de éénpersoonshuishoudens van 14,6% tegen 2040. In Lier, Geel en Sint-Truiden is wordt een toename van meer dan 20% van de éénpersoonshuishoudens voorspeld.

Interactieve applicatie bevolkingsvooruitzichten

De gedetailleerde resultaten kunnen geraadpleegd worden in een interactieve applicatie op de website van Statistiek Vlaanderen.