Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiedag en netwerkmoment: Conceptsubsidie in de kijker! Nieuwsberichten

Studiedag en netwerkmoment: Conceptsubsidie in de kijker!

Nieuwsbericht
13 september 2023

Op 11 december nodigen we de steden en de bureaus/consortia uit om samen te komen om het opzet van het instrument conceptsubsidie duidelijk toe te lichten.

Het instrument conceptsubsidie bestaat al ruim twintig jaar en heeft een hele evolutie gekend. Daar waar het bij de start van de oproepen naar stadsvernieuwingsprojecten in 2002 diende om enkele door de jury ‘gebuisde’ aanvragen naar projectsubsidies aan de hand van bijkomende studiewerk meer projectallures te geven, is het gaandeweg een instrument op zich geworden. Ondertussen zijn we 14 oproepen verder en werden net geen 100 conceptstudies uitgevoerd.

De samenleving is inmiddels geëvolueerd met nieuwe uitdagingen en thema’s die de stadsvernieuwingsprojecten doorkruisen en uitdagen: streven naar duurzaamheid op het vlak van wonen, mobiliteit en aanleg van het openbaar domein, het streven naar een klimaatrobuuste stadsontwikkeling, de introductie van het smart verhaal in stadsvernieuwing, … Dit maakt de stadsvernieuwingsprojecten alleen maar uitdagender en de conceptstudies complexer.

Vanuit de steden blijft de nood aan conceptondersteuning groot. Maar de tijd is rijp om dit specifieke instrument nog eens in de kijker te zetten. Op maandag 11 december nodigen we de steden en de bureaus/consortia uit om samen te komen om het opzet van het instrument conceptsubsidie nog eens duidelijk toe te lichten: waarvoor dient de conceptsubsidie ? Wat zijn de grenzen van het instrument?, wat zijn de realistische verwachtingen die de kandiderende steden mogen koesteren?, wat wordt er verwacht van de bureaus die de studies uitvoeren?, hoe verloopt zo’n conceptsubsidie procedureel en procesmatig?, wat is de rol van de partners?, hoe gebeurt de selectie van de bureaus?, …

Last but not least worden eveneens de laatst toegewezen projecten uit oproep 2023 voorgesteld en uitvoerig toegelicht met daaraan gekoppeld een netwerkmoment tussen de verschillende deelnemers: steden, bureaus, regieteam, jury, teamstedenbeleid. Dit is dan ook het startmoment om te polsen naar de interesse van de bureaus om de voorgestelde conceptsubsidies uit te voeren.

Het Circularium is een dynamische plek in Brussel waar, zoals in de naam het al zegt, het circulaire een grote rol speelt. In die zin kan deze plek ook de deelnemers inspireren.