Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tweede netwerkdag wijkverbeteringscontracten Nieuwsberichten

Tweede netwerkdag wijkverbeteringscontracten

Nieuwsbericht
10 juni 2024

Op maandag 3 juni 2024 organiseerde het Team Stedenbeleid een tweede netwerkdag voor de wijkverbeteringscontracten.

Wijkverbetering is een vernieuwend beleidsinstrument om de lokale besturen te ondersteunen in de aanpak van de maatschappelijke uitdagingen in hun kwetsbare wijken. Centraal staat de focus op wijken met multidimensionale en verweven problemen en uitdagingen. Met de subsidie kunnen de besturen extra middelen (personeel en werking) inzetten om binnen deze wijken op een geïntegreerde manier en in coproductie met relevante actoren tot oplossingen te komen. Wijkverbeteringscontracten zijn in tegenstelling tot de stadsvernieuwingsprojecten geen investeringssubsidies.

Tijdens de voormiddag kregen de deelnemers een stand van zaken mee van de 11 projecten, waarbij eveneens aandacht werd besteed aan vragen, obstakels en aanbevelingen. Uit deze round-up bleek alvast dat vrijwel alle projecten op kruissnelheid zitten qua dynamiek en ontwikkeling binnen de beoogde wijken.

In de namiddag werd door VEKA (Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) het instrument Noodkoopfonds toegelicht, een ondersteuning vanuit de Vlaams overheid waarbij OCMW’s aan de hand van renteloze kredietlijnen de renovatie van noodkoopwoningen mee kunnen financieren.

Vervolgens trok Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut én juryvoorzitter Wijkverbetering, de deelnemers op een begeesterende manier mee in het verhaal van het Collective Impact Model. Met de collectieve impactbenadering verlaten betrokken actoren of organisaties hun individuele agenda’s ten gunste van één gemeenschappelijke agenda. Dit vereist dat alle deelnemers een gemeenschappelijk begrip van het probleem hebben, en dat zij het onderling eens geraken over de oplossing ervan.