Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteunen van de 21 provinciale steden in kwalitatieve verdichting Stedenbeleid

Ondersteunen van de 21 provinciale steden in kwalitatieve verdichting

Het is belangrijk dat verdichtingsprojecten, die vaak vertrekken vanuit privaat initiatief, goed omkaderd en begeleid worden door de lokale vergunningverlenende overheid. Dankzij dit samenwerkingsproject tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en Departement Omgeving, kunnen 21 provinciale steden gedurende een aantal af te spreken (4 à 6) halve dagen gratis beroep doen op omgevingsexperten die inhoudelijk en procesmatig ondersteuning bieden in de voortrajectfase van het verlenen van omgevingsvergunningen voor verdichtingsprojecten.

In een notendop

Kwalitatieve verdichting is één van de uitdagingen waar provinciale steden voor staan. Dat is op zich een goede zaak. Veel van die kernen zijn bijzonder goed gelegen. Ze koppelen een hoog voorzieningenaanbod aan een mooie openbaar vervoer-ontsluiting. Het doel van de ondersteuning is om de provinciale steden te versterken in het opnemen van een actieve regie.

Stap voor stap

 • Stap 1

  Aanvraag indienen

  Uw stad dient de aanvraag in via het digitale aanmeldingsformulier.

 • Stap 2

  Beoordeling aanvraag

  Het departement Omgeving en het Agentschap Binnenlands Bestuur laten binnen 2 tot 3 weken weten of het project in aanmerking komt voor ondersteuning.

 • Stap 3

  Startgesprek

  Er vindt een startgesprek plaats tussen uw stad en ProFlow, met deelname van departement Omgeving en/of Agentschap Binnenlands Bestuur.

 • Stap 4

  Afsprakennota

  ProFlow, het departement Omgeving en het Agentschap Binnenlands Bestuur leggen afspraken over de te bieden ondersteuning vast in de afsprakennota.

 • Stap 5

  Start ondersteuning

  Vanaf dit moment start de ondersteuning door omgevingsexperten.

 • Stap 6

  Rapportage

  ProFlow rapporteert over de geleverde ondersteuning en opgedane inzichten.

Dien ondersteuningsaanvraag in

Heeft uw stad een verdichtingsproject dat in de voortrajectfase zit, dan kan u een ondersteuningsaanvraag indienen via onderstaand formulier.

Bezig met laden...