Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiering Smart Flanders

Financiering

Opzet

Het ontwikkelen, in gebruik nemen en onderhouden van smart city-toepassingen is duur, en steden geven aan dat hiervoor bijkomende financiering nodig is. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar de Europese financieringsprogramma’s die voor lokale besturen een interessante hefboom kunnen zijn voor het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovatieve smart city-toepassingen. De Vlaamse overheid wil de maturiteit en de kennis van de steden en gemeenten vergroten om Europese subsidieprogramma’s binnen te halen. We vertrekken vanuit de noden en behoeften van de steden.

In het vervolgtraject van het Smart Flanders-programma is het onze ambitie om samen met andere partners in het landschap de maturiteit met betrekking tot Europese subsidieprogramma’s voor steden en gemeenten te vergroten en kennis hierrond te delen. Om aan deze nood tegemoet te komen, willen we intervisiemomenten organiseren waarbij we kennis zullen delen rond verschillende subsidieprogramma’s en waarbij inspirerende voorbeelden van de steden en gemeenten aan bod kunnen komen.

De zoektocht naar bijkomende financiële ondersteuning is één aspect. Die middelen meer strategisch inzetten om smart city-initiatieven uit te werken én op te schalen is even belangrijk. Daarvoor kijkt de Vlaamse overheid naar Finland waar de 6 grootste steden (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku) erin slagen om de financiële middelen van het EFRO-programma gezamenlijk en efficiënt in te zetten.

Overzicht Europese subsidies

  • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) heeft een overzicht van Europese subsidies. In dit overzicht kan je gericht zoeken op doelgroep, type subsidie, type project of onderwerp.

  • Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) publiceert in juni 2022 een overzicht van Europese subsidies die specifiek op lokale besturen gericht zijn. Ze bieden eveneens in samenwerking met de provincies een praktijkgerichte opleiding aan voor lokale besturen die zich willen voorbereiden op en verdiepen in de Europese subsidiemogelijkheden.