Gedaan met laden. U bevindt zich op: App Wateroverlast WOLK Goede praktijken rond open data

App Wateroverlast WOLK

Opzet

De Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) geeft een overzicht van de afwateringssystemen en de gebieden die bij hevige neerslag het risico lopen te overstromen. Dit kan leiden tot verkeersopstoppingen en verstoppingen, maar ook tot waterschade aan gebouwen. WOLK helpt dit te voorkomen door de gegevens te visualiseren op een kaart, waar oplossingen nodig zijn voor de gemeente Assen. De overstromingsrisicokaarten stellen gebruikers in staat om de openbare ruimte zodanig in te richten dat rekening wordt gehouden met overstromingsrisico’s en vergemakkelijken de uitwisseling van informatie tussen ambtenaren die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, milieu, water- en wegenbeheer.

WOLK maakt gebruik van de gegevens die door de gemeente Assen (NL) zijn verstrekt via https://assen.maps.arcgis.com(opent in nieuw venster) en maakt deel uit van het “Initiatief Open-Data groep” bij de gemeente

Belangrijkste lessen

  • Open data van een hogere overheid kunnen aangewend worden om een zeer lokaal probleem beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Daarbij zijn de data nuttig voor burgers en lokale besturen.