Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Mobiliteit , Ruimte
Locatie
Aarschot
Jaar
2009
In uitvoering

Beschrijving

Door de ruimtelijke – economische ontwikkelingsmogelijkheden van de stationsomgeving maximaal te benutten, ontstaat een samenhangend, compact en hoogwaardig woon-, kernwinkel-, werk- en verblijfsgebied in en rond het station van Aarschot, dat samen met het Kapitein Gilsonplein moet uitgroeien tot dé multimodale stadspoort van Aarschot.

De stad Aarschot speelt in op de opportuniteit van de aanleg van de “bocht van Leuven” (waardoor het station van Aarschot een goede verbinding krijgt met Brussel) en opteert voor een hoogwaardig bedrijventerrein dat vanuit een ruime omgeving goed bereikbaar is en tezelfdertijd integraal deel uitmaakt van de stad. Men voegt 3 verbindingen toe: een voetgangersbrug over het spoor, een onderdoorgang onder het spoor en een passerelle onder de Demerbrug. Deze zullen de huidige barrière van de spoorlijn doorbreken en de nieuwe stadsdelen verbinden met het oude centrum. Door het beklemtonen van scharnierpunten wil de stad Aarschot verschillende ruimtelijk geïsoleerde delen samenvoegen. Een belangrijke bestaande groenstructuur (park Elzenhof) wordt uit zijn isolement gehaald en verbonden met de stad. Het project zal een groot hefboomeffect hebben op de herwaardering van de stad en op het wonen, werken, winkelen en recreëren in de stad.

Projectonderdelen

 • Ontwikkeling Kapitein Gilsonplein: realisatie van 43 wooneenheden en commerciële ruimte op het gelijkvloers door THV Democo/DMI en heraanleg van het Kapitein Gilsonplein op kosten van THV DMI/Democo
 • Ontwikkeling Kop van Nieuwland: 10.000 m² bedrijfsruimte (deelblok 1) tussen Nieuwland en het parkeerpark door de cvba ‘Kop van Nieuwland’
 • Langzaam verkeersbrug tussen het bestaande stationsplein en het park Elzenhof

Parkeerpark: 1350 parkeerplaatsen voor pendelaars tussen de bomen met een centraal pad dat de verbinding legt tussen het park Elzenhof en de Demer, aanleg groene heuvel met de grond van het ‘verdiept’ parkeerpark, aanleg van het stationsplein ‘west’ en aanpassing van tunnel met liften naar de perrons

Inbreng Vlaams Stedenbeleid

Aan het project Aarschot op sporen werd een subsidie van 2.200.000 euro toegekend.

 • Aanleg Langzaam verkeersbrug tussen het bestaande stationsplein en het park Elzenhof
 • Aanleg Centrale langzaam verkeersas doorheen parkeerpark tussen park Elzenhof en Demer

Jury motivering

Dit “stationsomgevingsproject” maakt op overtuigende wijze werk van twee grote uitdagingen: 1. het opwaarderen van een banaal bedrijventerrein tot een hoogwaardig polyvalent bedrijvenpark met regionale allure; 2. het integreren van het perifeer gebied in een versterkt stedelijk frame. De drievoudige verbinding met de binnenstad (de brede onderdoorgang tussen stationsplein en “parkeerpark”, de verlengde voetgangersbrug naar het vernieuwde park, de passage onder de Demerbrug) zijn daarbij van cruciaal belang. Er is een kwaliteitsvolle plannings- en stadsontwerpbasis die wel wat meer architectuurkwaliteit nodig heeft. Deze ontwerpbasis en de kwaliteitsbewaking spelen een belangrijke rol in de participatieopzet.

Publieke ruimte

 • gerealiseerde verharde publieke buitenruimte: ca. 6.800 m² (fietsbrug)
 • geplande verharde publiek buitenruimte: ca. 39.500 m²

Handelsruimte

 • Aantal m² gerealiseerde handelsnruimte: 1.085 m²

Mobiliteit

 • een missing-link in het bovenlokaal fietsroutenetwerk wordt weggewerkt met de brug over de sporen.
 • Onder de brug is extra ruimte voor het fietspunt Velo gecreëerd met een overdekte (en deels bewaakte) fietsenstalling

Partners

 • Stad Aarschot
 • AGB Stad Aarschot (autonoom gemeentebedrijf)
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interleuven
 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Vlaamse overheid: Agentschap Economie (EFRO) en Vlaams stedenbeleid
 • Breevast bv – Cordeel Zetel Hoeselt
 • DMI Vastgoed