Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Stadsrepubliek Stadsvernieuwingsprojecten

De Stadsrepubliek

Projectsubsidie • Brugge
In uitvoering

De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op slim ruimtegebruik met multifunctionaliteit om een onderbezetting van het openbare patrimonium tegen te gaan met als doel een stadsportaal te realiseren.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Ruimte
Locatie
Brugge

Beschrijving (+ programma)

Het projectvoorstel ‘De Stadsrepubliek’ bouwt verder op de conceptstudie van 2008 rond het project ‘Stadsportaal’. De studie van het Stadsportaal biedt een antwoord op het gevoel van antistedelijkheid voornamelijk gecreëerd door dominant toerisme en een afwezigheid van laagdrempelig toegankelijke ruimtes. Omwille van budgettaire redenen en onvoldoende politiek draagvlak was de tijd niet rijp om met de uitkomsten van de conceptstudie aan de slag te gaan. Echter, sinds de nood aan renovatie rond de site van het cultuur(co)huis ‘de Republiek’, de ideeën van het platform ‘De toekomst van Brugge’ en de opportuniteit om diverse stadsdelen met elkaar te kunnen verbinden, is in 2015 het stadsvernieuwingsproject ‘De Stadsrepubliek’ gegroeid. Het Sint-Jakobskwartier kent een vrij dichte aanwezigheid van diverse organisaties en openbare voorzieningen zoals de stadsbibliotheek, de schouwburg, het conservatorium en een actief cultuurcafé. Kortom, de ideale buurt om een actief netwerk te creëren voor en door de bewoners en gebruikers van de stad.

Dit project heeft de ambitie om de verschillende ruimtes van meerdere partners en organisaties op de site met elkaar te verbinden en op die manier te versterken. Zo ontstaat in de Brugse binnenstad een grotere ruimtelijke openheid en doorwaadbaarheid met activiteiten gericht op ontmoeting en kruisbestuiving tussen bewoners, gebruikers, ondernemers en diverse organisaties. De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op slim ruimtegebruik met multifunctionaliteit om een onderbezetting van het openbare patrimonium tegen te gaan. Binnen dit project is het de bedoeling om de Republiek en de Biekorf te verbouwen en ingrepen te verrichten aan het hoofdgebouw van het Conservatorium, het Hof van Gistel en de Stadsschouwburg en ingrepen te doen in het openbaar domein om de stadsportaalgedachte te kunnen uitwerken.

Projectonderdelen

Concreet omvat het project zeven onderdelen:

 • De verbouwing van ‘de Republiek’
 • De verbouwing van het hoofdgebouw van het conservatorium en het hof van Gistel
 • De verbouwing van het Biekorfcomplex
 • Ingrepen Stadsschouwbrug
 • Ingrepen in het openbaar domein Sint Jacobsplein
 • Werking ‘De Makersrepubliek’
 • Netwerkcoördinatie en generieke werking ‘De Stadsrepubliek’

Inbreng stedenbeleid

Aan het project De Stadsrepubliek werd een subsidie van 2.000.000 euro toegekend.

 • Verbouwing van het Biekorfcomplex

Jury motivering

De Stadsrepubliek heeft potentieel om een grotere ruimtelijke openheid en doorwaadbaarheid in de Brugse binnenstad te realiseren. Door de eigendomsstructuur van meerdere gebouwen in dit stadsdeel biedt het project kansen om architecturaal verbindend te werken, rekening houdend met de opgelegde vereisten door het UNESCO Werelderfgoed. Het project is tot stand gekomen na participatie en co-creatie met diverse belanghebbenden. Het netwerk ‘De toekomst van Brugge’ speelt hier een actieve rol in. Het schaarse publieke groen wordt opengesteld en ecologisch ingevuld. De ‘klassieke’ culturele gebouwen worden getransformeerd tot duurzame, multifunctionele ruimtes die laagdrempelig kunnen gebruikt worden door bewonerscollectieven, ondernemers en professionele organisaties.

Innovatieve realisaties

 • De opschaling van individuele initiatieven door ze samen te brengen, wederzijdse voordelen aan het licht te brengen en resources te poolen: ruimte, logistiek, kennis, subsidiekanalen, …
 • Erfgoed beschouwen als een uitdaging: nieuwe ruimtes en bezettingen realiseren in een werelderfgoedkader zorgt voor meer energie-efficiëntie en hedendaagse architectuur wordt geïntegreerd
 • De introductie van nieuwe vormen van cultuurbeleving via de Stadsrepubliek om snelle innovatieve verbindingen te maken met verwante creatieve organisaties zoals toerisme, creatieve economie en onderwijs

Deelaspecten

 • Publieke ruimte: Door het ruimtelijke verbinden van groene ruimtes, binnentuinen en wijkinfrastructuur kunnen in de Brugse binnenstad interessante doorgangen en rustplekken ontstaan, die het weefsel verder ruimtelijk versterken.
 • Erfgoed: Typerend voor de Brugse binnenstad zijn er enkele gebouwen met erfgoedwaarde betrokken in het stadsvernieuwingsproject. De ingrepen zijn onderhevig aan de opgelegde vereisten rond erfgoed.
 • Infrastructuur: De infrastructuur binnen het stadvernieuwingsproject krijgen een multifunctionele invulling.
 • Klimaat: Er worden diverse energetische en duurzame oplossingen gepland in kader van verbouwingsprojecten. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijke warmtenetten, groengevels in de stadsrepubliek.

Partners

 • Stad Brugge
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • OVAM
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Brugse Hogescholen
 • Korrelatie vzw
 • Private partners
 • Hermesfonds
 • EFRO

Locatie