Gedaan met laden. U bevindt zich op: En Route Stadsvernieuwingsprojecten

En Route

Projectsubsidie • Gent
In uitvoering

Het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ beoogt een reconversie van het Heilig Hartplein, de Heilig Hartkerk en haar omgeving tot een nieuw centraal hart van de wijk Dampoort, gericht op de buurt. Wat verderop wordt de voormalige wasserij-site herontwikkeld en opgeladen met functies die voornamelijk gericht zijn op de buurt.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Ruimte, Samenleven
Locatie
Gent

Beschrijving (+ programma)

Het bestaande patrimonium op en rond het Heilig Hartplein bezit de potentie om in de toekomst bij te dragen aan deze centrale ontmoetingsplek. Het omliggende wijkpatrimonium dient aldus goed op elkaar afgestemd te worden. Alle activiteiten uit de wijk kunnen op die manier langs de nieuwe publieke ruimte van het Heilig Hartplein georganiseerd worden. De verschillende actoren versterken elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren.

De activiteiten van de wasserij zijn op deze site al enkele jaren gestopt. Door de historische vervuiling dienen de gronden gesaneerd te worden (via OVAM). De Stad Gent en sogent wensen met de reconversie van de wasserij-site een publiek project te realiseren met kwalitatieve binnen- en buitenruimtes, uitgevoerd binnen het voorziene budget, met een positieve uitstraling, passend in de wijk en functionerend als een katalysator voor de buurt. De vernieuwde wasserij-site dient het dichtbebouwde bouwblok en de wijk van lucht, ademruimte, activiteit en ontmoeting te voorzien.

Projectonderdelen

 • Reconversie Heilig Hartplein:
  • Herbestemming kerk inclusief renovatie: buurtrestaurant, buurtliving me buurtkeuken, opslagruimte, ruimte voor jeugdactiviteiten
  • Renovatie van voormalige pastorij: kleinschalige, laagdrempelige plek voor buurtactiviteiten in buurtbeheer
  • Directe omgeving: heraanleg starten, groene ruimte tussen kerk en pastorij
 • Aanpak publiek domein (as Heilig-Hartplein – Toekomststraat)
 • Renovatie van de Wasserij (incl. sanering, ontwerpstudie, tijdelijke invulling)

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 1.700.000 euro.

Jury motivering

Stadsvernieuwing in dit deel van de Gentse negentiende-eeuwse gordel is van groot belang. Het gaat bovendien om een complex gebied, dat om vele deelprojecten en verbindende operaties vraagt. Het is een goede keuze om in te zetten op enkele centrale hefbomen in het projectgebied die de verdere ontwikkeling op gang kunnen trekken.

Het betrekken van een kerk in stadsvernieuwing is heel interessant. Aan de stad wordt wel gevraagd te zorgen voor een programmatorische invulling afgestemd op de noden en wensen van de aanwezige doelgroepen. Aandacht besteden aan de verbinding met de binnenstad die vandaag eerder problematisch is.

Innovatieve realisaties

 • Experimenteren op het plein: tijdelijke proefopstelling als input voor de definitieve heraanleg
 • Experimenten met alternatief parkeren: eventparkeren, afstandsparkeren, autodelen.net
 • Breed participatietraject + testen methodiek pleinregisseur
 • Tijdelijke invulling Wasserij
 • Tijdelijke invulling pastorij: uitleendienst materialen, collectieve kinderopvang, renovatie gebouw via workshops
 • Buurzame Stroom: collectief gebruik van zonnepanelen

Deelaspecten

 • Wonen : Sinds april 2017 maken eigenaars aanspraak op extra premies, gratis renovatie-advies en renovatiebegeleiding. Ook voor kleine dringende veiligheidsklusjes, water- of energiebesparing kan beroep gedaan worden op een ‘micro-aannemer’. Groepsaankopen worden georganiseerd.
 • Publieke ruimte: De creatie en verbetering van de publieke ruimte is een belangrijk aspect van dit project. Het creëren van een nieuw centrum rond de kerk en voorzien van publieke ruimte rond de wasseijsite.
 • Mobiliteit: uitwerking van een nieuw mobiliteitsplan met wijzigingen in verkeersrichtingen en knippen.

Partners

 • SOGent
 • Beter Wonen in de Dampoortwijk
 • Lab van Troje
 • OVAM
 • Buren van de wasserij
 • VZW Pastory
 • Buurtatelier
 • VZW Sivi en VZW de Tinten

Locatie