Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat , Mobiliteit , Ruimte
Locatie
Geel
Jaar
2009
In uitvoering

Beschrijving (+ programma)

Het project Gheelodroom wordt gefaseerd aangepakt, waarbij in fase 1 de klemtoon ligt op de opwaardering van het echte stadshart met haar publieke pleinen Markt en Werft, incl. ondergrondse parkeergarage, de cultuurcluster met de nieuwe polyvalente zaal, de realisatie van de noordelijke wanden van de Werft en het centrale deel van de bereikbaarheidsas als toegang tot het centrum. In fase 2 wordt hierop doorgewerkt met de aanpak van de ruggengraat van het westelijke stadsdeel: de herinrichting van de bereikbaarheidsas tot aan de Ring, het plein met haar wanden langs de bereikbaarheidsas en Dr. Peetersstraat en de site voor sociale woningbouw aan Drijhoek.

Projectonderdelen

 • Polyvalente zaal
 • Publieke pleinaanleg markt
 • Publieke pleinaanleg Werft
 • Bereikbaarheidsas oostelijk deel
 • Bouwblok zwembadsite
 • Pleinaanleg Baantveld
 • Bereikbaarheidsas westelijk deel
 • Publieke ruimte woonblok Drijhoek

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 3.000.000 euro, voor de eerste vijf vermelde projectonderdelen

Jury motivering

Geel wil de tuinstad van de 21ste eeuw realiseren: open en stedelijk, visionair en maakbaar, ambitieus maar met zin voor schaal en regio, met een grote diversiteit aan woonvormen en een goed uitgeruste publieke ruimte. Een nieuwe ontsluitingsas werkt als structurele drager van de ruimtelijke ontwikkeling en als motor van verdichting. De bestaande publieke ruimte krijgt schaal en karakter. De uitdaging bestaat er in de maatschappelijke en culturele dimensies van stedelijkheid gelijke tred te laten houden met de (beoogde) ruimtelijke ontwikkeling. De stad lijkt zich bewust van deze inzet. Dit project komt niet uit het niets, maar is het resultaat van een bescheiden maar gestaag stadsdebat waarin de stad aan visie, zelfbewustzijn en capaciteit won. Een sterke visie en een uitstekende plannings- en ontwerpbasis liggen voor.

Innovatieve realisaties

 • Geel streeft ernaar een sprong te maken naar een eigen soort van stedelijkheid en naar het verder verdichten en ontwikkelen van haar onbebouwde ruimte zonder het gevoel van openheid te verliezen. Het centrum van Geel wordt stapsgewijs opgewaardeerd als een verkeersluw en parkeerarm stadshart
 • Hoge duurzaamheidsambities: lage energiewoningen in Ecodroom, groene zones, duurzame mobiliteit, omgang met water, gebruik groendak op vredegerecht en het gebruik van alternatieve en duurzame technieken met betrekking tot energie
 • Consequent doorgevoerd participatietraject.

Deelaspecten

 • Wonen: wonen in verschillende vormen is de hoofdbestemming van het project (collectieve bebouwing, individueel wonen). In totaal zijn 257 woningen gepland.
 • Ruimtelijke verbinding en mobiliteit: nieuwe verbindingsas tussen de ring en de stadskern, als impuls en ruggengraat voor diverse verdichtingsprojecten en voor het herprofileren van de publieke ruimte waaronder diverse centrumpleinen.
 • Publieke buitenruimte, via heraanleg Markt, Werftplein, groene ruimte binnen bouwblok Ecodroom, hondenweide, groene ruimte Drijhoek

Partners

 • Stad Geel
 • Aquafin (project bereikbaarheidsas)
 • De Lijn
 • TV Van Roey Projects – Vanhout – DMI (nv Ecodroom)
 • Geelse Huisvestingsmaatschappij (Drijhoek)