Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kop van Kessel-Lo & Park Bellevue Stadsvernieuwingsprojecten

Kop van Kessel-Lo & Park Bellevue

Projectsubsidie • Leuven
Gerealiseerd

De achterzijde van het station van Leuven heeft een nieuw en duidelijk gezicht dankzij de krachtige vormgeving voor de Kop van Kessel-Lo.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat, Mobiliteit, Ruimte
Locatie
Leuven

Beschrijving (+ programma)

Rondom de stationsontwikkeling is de volledige publieke ruimte hertekend, waardoor onder andere de voetgangers en fietsers richting Leuven volledig van het wegverkeer worden gescheiden. De ingang naar de stationstunnel is ontworpen als een uitnodigende ruimte met gemengd programma die zich opent richting Kessel-Lo en via een fietspad rechtstreeks in verbinding staat met de groenruimte een woningen van de herontwikkelde Centrale Werkplaatsen.

Diverse bouwblokken in de omgeving van de Kop van Kessel-Lo zijn met kleinschalige woonprojecten afgewerkt. Ten zuiden van de stationsontwikkeling is de Martelarenlaan bovendien volledig heraangelegd en geïntegreerd in een park “Belle Vue” tussen de bebouwing en de spoorweggeul.

Voor de realisatie van de Kop van Kessel-Lo is een PPS aangegaan waarbij de private partner instond voor de realisatie van een gedeelte van de openbare wegenis. Voor de realisatie van de fietsspiraal is de stad een overeenkomst met de NMBS aangegaan.

Projectonderdelen

Concreet omvat het project volgende onderdelen:

 • Herontwikkeling van de ‘achterkant’ van de stationsomgeving tot een nieuw stedelijk centrum met commerciële ruimten, hotels, kantoren en woningen en met de opwaardering van twee belangrijke verbindingen voor zachte weggebruikers tussen Kessel-Lo en de binnenstad (één over het nieuwe Bovenplein en één over het nieuwe Benedenplein)
 • Realisatie 177 appartementen en 442 studentenkamers
 • Aanleg van het park Belle-Vue tussen sporen en bebouwing. Er is 4.529 m² bestaand groen behouden en 29.616 m² nieuw park gerealiseerd
 • Fietsersverbinding over de sporen
 • Doorgaande weg langs de sporen en een ventweg langs de huizen
 • Fietstunnel onder de Tiensesteenweg
 • Realisatie van een parkgebouw met daarin 150 studentenkamers

Inbreng stedenbeleid

Aan het project ‘Kop van Kessel-Lo en Park Bellevue’ werd een subsidie van 3.000.000 euro toegekend voor volgende onderdelen.

 • Realisatie Fietsersbrug ter hoogte van het provinciehuis. Dit is een geslaagde fietsspiraal geworden.
 • Realisatie van Park Belle-Vue en wegenis

Innovatieve realisaties

 • Geslaagd project om de achterzijde van de stationsontwikkeling een nieuw en duidelijk zicht te geven
 • Krachtige groenontwikkeling nabij station met Park Bellevue
 • Van fietsbrug naar fietsspiraal, een evolutief zoeken naar oplossingen
 • Realisatie van appartementen en studentenkamers
 • Centraal stellen van zachte mobiliteit
 • Piloot rond geschikte typologie voor fietsstraten in België

Partners

 • Stad Leuven & Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing (AGSL)
 • AWV
 • NMBS
 • CIP (project ontwikkelaar)
 • Vlaamse administratie Wegen en Verkeer
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Agentschap Innoveren en Ondernemen - EFRO-project 1015
 • Crepain-Binst: Parkgebouw Tivoli

Locatie