Gedaan met laden. U bevindt zich op: PPS Normaalschool Stadsvernieuwingsprojecten

PPS Normaalschool

Projectsubsidie • Lier
In uitvoering

De stad wil de site van de Normaalschool opnieuw verbinden met het overige openbaar domein van de binnenstad. Er wordt op een doordachte en kwalitatieve manier voorzien in zowel private ruimte, collectief-private ruimte en openbare ruimte.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
(Circulaire) economie, Ruimte, Samenleven
Locatie
Lier

Beschrijving (+ programma)

Op de plaats van het vroegere scholencomplex komen nieuwbouwappartementen, ruime duplexappartementen, grondgebonden rijwoningen, kantoren of praktijkwoningen, een co-housing project in het klooster naast de school, buurtwinkels, een incubator voor startende ondernemers en een ondergrondse parking. Belangrijk bij de herbestemming van de site is de transformatie van een op vandaag gesloten bouwblok tot een goed doorwaadbare nieuwe buurt. Hiervoor worden twee circulatie-assen toegevoegd doorheen het projectgebied, een noord-zuid- en een oost-westverbinding. Op die manier wordt het project ten volle betrokken bij de aangrenzende wijken. Bovendien wordt er in de laatste fase van de ontwikkeling een publiek toegankelijk buurtpaviljoen gerealiseerd dat gebruikt kan worden door de toekomstige bewoners van de site maar ook door de bewoners van de aangrenzende wijken. Het project integreert ook een incubator voor creatievelingen en startende ondernemers. Zo kunnen meer creatieve ondernemers en kunstenaars terecht in de atelierruimtes, voor startende ondernemingen worden er kleine kantoren voorzien en co-workers of zelfstandigen kunnen gebruik maken van de open werkplekken. Daarnaast worden er ook voldoende gemeenschappelijke faciliteiten voorzien zoals een polyvalente zaal voor recepties en netwerkevenementen en vergaderzalen.

Projectonderdelen

 • Sloopwerken, archeologische opgravingen, eerste fase renovatie gebouwdelen en omgevingsaanleg
 • Archeologische opgravingen, tweede fase renovatie gebouwen, nieuwbouw, ondergrondse parking en omgevingsaanleg en cohousing project
 • Archeologische opgravingen, nieuwbouw tweede fase, herbestemming oefenschool, rijwoningen en omgevingsaanleg

Inbreng stedenbeleid

Subsidie van 1.850.000 euro, te besteden aan de realisatie van het buurtpaviljoen, de upgrade van het openbaar domein, de kunstintegratie in het openbaar domein en de versnelde ingebruikname fase 2 en 3 van de incubator.

Jury motivering

Het project is op zich een beproefd model waarbij een oude (school)site na leegstand wordt herbestemd tot kwalitatief wonen. Het project verzet ook bakens in Vlaanderen door op de site het wonen te combineren met een incubator voor startende bedrijfjes. De stad herontdekken als een plek waar ambacht en bedrijvigheid een plaats hebben, is belangrijk voor de toekomst van onze steden en de stad Lier kan met deze site een voorbeeldrol opnemen. Ook is er de verwachting dat de ‘uitvliegende’ bedrijfjes voor een nieuwe invulling zullen zorgen en zo de groeiende leegstand van de handelspanden zullen inperken. Het diverse woonaanbod zowel wat betreft leeftijden als de betaalbaarheid, de ontsluiting van de binnenhoven als publieke ruimte en de zorgvuldige omgang met het erfgoed maken dit project zeer waardevol.

Innovatieve realisaties

 • De combinatie van wonen met een creatieve startershub geeft een opmerkelijke en vernieuwende invulling aan dit programma, net als de ambitie om stedelijke ‘captains of industry’ als mentoren en coaches te betrekken bij de incubator.
 • De koppeling van de geschiedenis van de site, als onderwijssite, met de toekomstige invulling als plek waar startende bedrijfjes samenwerken en elkaar onderling kunnen inspireren en waar kennis in bedrijfsvoering wordt gedeeld door ervaren ondernemers

Deelaspecten

 • Wonen: inzetten op kwalitatief stedelijk wonen in directe nabijheid van voorzieningen; de rust van de binnenhoven als gedeelde publieke ruimte geeft aanleiding tot ontmoeten. Er wordt een belangrijke sociale en verhuurscomponent voorzien, alsook ruimte voor collectief wonen;
 • Lokale economie: de incubator voor startende bedrijfjes, de werkplaatsen voor ambachten en kunstenaars, zijn de aanzet om de trend van stadsvlucht van bedrijven te keren en de stedelijke kern en het handelsapparaat meer aantrekkelijk en meer dynamisch te maken. ‘Uitvliegende’ bedrijfjes kunnen mogelijk de groeiende leegstand van de handelspanden inperken.
 • Erfgoed: het project verankert het patrimonium van de ‘Normaalschool’ in het collectieve geheugen. De vroegere gesloten plek wordt bovendien meer toegankelijk en doorwaadbaar.
 • Ruimtegebruik: door wonen in de stad aantrekkelijk te maken, zal er minder behoefte zijn aan het aansnijden van onbebouwde ruimte buiten de stad en wordt er zuiniger omgegaan met grond. Een project als dit draagt bij tot kernversterking en ruimtelijk rendement zowel qua voorzieningen als qua publiek transport.

Partners

 • Stad Lier
 • SOLAG (Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier autonoom gemeentebedrijf)
 • THV Vanhaerents Development - Artes Projects

Locatie