Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stedelijk Wonen aan de Leie I Stadsvernieuwingsprojecten

Stedelijk Wonen aan de Leie I

Projectsubsidie • Deinze
In uitvoering

Het stadsvernieuwingsproject “Stedelijk wonen aan de Leie” is gelegen in het stadscentrum van Deinze. Het project vloeit voort uit de herlocalisatieplannen van de Molens langs de Leie, een industrieel bedrijf gelegen in het centrum van Deinze en met een ‘monumentale’ aanwezigheid in het stadsweefsel.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
(Circulaire) economie, Mobiliteit, Ruimte
Locatie
Deinze

Beschrijving (+ programma)

Sterk aangestuurd door een conceptsubsidie (2007) werd een brede projectdefinitie opgesteld. De ruimtelijke strategie hierbij was om de Molens als één van de ‘kamers’ aan de Leie te beschouwen en van de Leie - en het ruimere Leielandschap van meanders en meersen - opnieuw het kenmerk van de stad te maken. Deze optiek liet toe meerdere projecten op elkaar te betrekken. Zo kwamen, naast de reconversie van de bedrijfssite, ook de heraanleg van de markt, de heraanleg van het kerkplein en de Leieboorden, de herbestemming van het Huis van Thuyne, het oprichten van een nieuw administratief centrum en de oprichting van een kunstacademie in beeld. Voormalige barrières (bermen, parkeerterreinen, restgebieden) werden groene verbindingen en bruikbare stedelijke ruimten. Het stadsvernieuwingsproject bevat een gezonde mix van functies: wonen, winkelen, dienstverlening, cultuur, horeca, recreatie, parken, fiets- en wandelverbindingen…

Projectonderdelen

Het project wordt gestructureerd door 4 deelgebieden:

 • Het stedelijk ontwikkelingsgebied van de Site van de Molens
 • Het publiek parkgebied
 • Het stedelijk ontwikkelingsgebied de kop van de Tolpoortstraat
 • Het publiek domein van de open Leie-ruimte

Inbreng stedenbeleid

Projectsubsidie van 2.558.000 euro, voor deelzone 4 – publiek domein: door de stad wordt de publieke ruimte, die onderdeel uitmaakt van de open Leie-ruimte, waarop de ontwikkelingen geënt zijn, op een kwalitatieve en volgens een geïntegreerde visie heringericht. Deze ruimte omvat het Rheinbachplein, het Kerkplein en de omgeving van de Kerk, de Leiedam en de fiets- en wandelverbinding richting Gentsesteenweg.

Jury motivering

De ruimtelijk conceptuele aanpak is innovatief: het ruimtelijk concept is het resultaat van een ontwerpend onderzoek over de volledige stadskern en kadert binnen een globale geïntegreerde visie om de volledige stadskern te vernieuwen (ruimer dan het projectgebied) volgens een samenhangend geheel en zo het imago van de stad Deinze een nieuw elan te geven in functie van wonen, winkelen, werken en verblijven in de stadskern. Het stadsvernieuwingsproject draagt hiertoe bij op alle gebiedsdelen. De kwaliteit van de stadskern wordt zowel wat de nieuwe bebouwing (administratief centrum, cultureel centrum, kunstacademies, gebouwen molens en kop) als het publiek domein (Markt, Kaandelpark en Leieoevers) betreft op een hoger niveau getild dan de gebruikelijke ontwikkelingen. Bij de herinrichting van de publieke ruimte werden de buurt en in het bijzonder de handelaars mee betrokken in het volledige realisatieproces van ontwerp tot uitvoering.

Innovatieve realisaties

 • Het stadsvernieuwingsproject is voor de stad vernieuwend op het gebied van ruimtelijk conceptuele aanpak en participatieve en communicatieve aanpak.

Deelaspecten

 • Wonen: Binnen de stedelijke kern wordt door de herbestemming van de site Molens van Deinze een gedifferentieerd woningaanbod (278 woningen) voorzien in de nabijheid van alle voorzieningen en op wandelafstand van het openbaar vervoer.
 • Economie: handel, horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen. Gezien de nabijheid van de winkelstraat Tolpoortstraat is het belangrijk dat bijkomende handelszaken op de site Molens van Deinze uitsluitend buurtverzorgend zijn. Bijkomende handelszaken mogen het bestaande handelsapparaat in de Tolpoortstraat in geen geval ontwrichten.
 • Groen: 8.200 m²
 • Publieke ruimte, met als uitgangspunten en ambities: ambities: de Leie als beeld en imago van de stadskern; een duurzame en innovatieve inrichting; creatie van een volwaardige stedelijke verblijfsruimte; creatie van een meerwaarde voor de volledige stad; projectgebied een nieuwe meervoudige rol van betekenis geven; nieuwe dynamiek teweegbrengen; identiteit geven aan de plek en de plek inschrijven in het collectief geheugen, vanuit een ontwerp met geïntegreerde benadering
 • Mobiliteit: inrichting als autoluw gebied, volledige doorwaadbaarheid voor fietser en voetganger, aanleg van fiets- en voetgangersverbinding aan de westeroever die de verdere uitbouw van het netwerk van trage wegen binnen de stadskern vorm geeft, aanleg van promenade aan de rand van de linkeroever.

Partners

 • Stad Deinze
 • Vlaamse overheid: Waterwegen en Zeekanaal NV en Vlaams stedenbeleid
 • Dossche Mill’s

Locatie