Voorwaarden

U kunt een subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:

 • Creatie van circuskunstproductie
 • Spreiding van circusproducties via nomadische circustournee
 • Organisatie van circusfestival
 • Internationale spreiding van circuskunstproductie
 • Promotie van circuskunsten
 • Internationale bijscholing/voortgezette opleiding als circuskunstenaar
 • Opleiding als docent in circuskunsten

Op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk vindt u de voorwaarden (opent in nieuw venster) om in aanmerking te komen voor subsidies.

Procedure

Op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk vindt u alle informatie over de procedure (opent in nieuw venster), waaronder:

 • aanvraagformulieren
 • contactpersonen
 • deadlines
 • bijkomende info over de in te dienen stukken.

Wetgeving

Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen (Circusdecreet)