Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor leesbevordering

Subsidies voor leesbevordering

Initiatieven die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten tot lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Bedoeling is dat lezers daardoor het plezier van lezen ondervinden, dat lezers zich herkennen in verhalen of anderen beter begrijpen door verhalen. Boeken lezen doet mensen groeien, zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen en geeft mensen meer kansen.

Voorwaarden

  • Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie.
  • Uw organisatie heeft een officieel adres in België, meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Werkt uw organisatie al rond literatuur en/of leesbevordering en ontvangt u hiervoor subsidies? Dan kunt u alleen een aanvraag indienen als de subsidie die u krijgt van Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren) of van de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro. Het leesbevorderingsproject waarvoor u een aanvraag indient, mag geen deel uitmaken van de reguliere gesubsidieerde werking.

Procedure

U kunt drie keer per jaar een subsidie voor leesbevordering aanvragen.
De volledige procedure kunt u nalezen op de website van Literatuur Vlaanderen.

Subsidiebedrag

Een subsidie voor een leesbevorderingsproject bedraagt maximaal 20.000 euro.

Per jaar kan uw organisatie maximaal 50.000 euro ontvangen voor leesbevorderingsprojecten.

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)