Voorwaarden

  • Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie.
  • Uw organisatie heeft een officieel adres in België, meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Werkt uw organisatie al rond literatuur en/of leesbevordering en ontvangt u hiervoor subsidies? Dan kunt u alleen een aanvraag indienen als de subsidie die u krijgt van Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren) of van de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro. Het leesbevorderingsproject waarvoor u een aanvraag indient, mag geen deel uitmaken van de reguliere gesubsidieerde werking.

Procedure

Op de website van Literatuur Vlaanderen kunt u de volledige procedure(opent in nieuw venster) nalezen.

Bedrag

Een subsidie voor een leesbevorderingsproject bedraagt in 2022 maximaal 20.000 euro.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)