Man bekijkt muur vol kunstwerken.
© ID/Ans Brys

Het Kunstendecreet biedt een open en samenhangend kader voor alle kunstvormen: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, architectuur, vormgeving, en alle mengvormen daarvan:

Het Cultureelerfgoeddecreet:

Daarnaast bestaan ook nog volgende tegemoetkomingen:

Wilt u weten of uw plaatselijk toneelgezelschap of heemkundige kring kan gesubsidieerd worden, neem dan zeker contact op met uw gemeente. Elke gemeente met een gemeentelijk cultuurbeleidsplan kan steun krijgen van de Vlaamse overheid om culturele verenigingen te subsidiëren.

Het Participatiedecreet beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport: