Gedaan met laden. U bevindt zich op: Richtlijnen bij veiligheidsmaatregelen voor schoolroutes

Richtlijnen bij veiligheidsmaatregelen voor schoolroutes

U kunt als gemeente een subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes verbeteren. Die subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Ontdek hier enkele tips en richtlijnen voor de subsidieaanvraag en projecten in uw gemeente.

Subsidieaanvraag

Als gemeente kunt u 1 subsidieaanvraag per kalenderjaar indienen. Over de twee kalenderjaren 2021 en 2022 kunt u in totaal 5 schoolroutes aanvragen, tenzij u extra schoolroutes kunt aanvragen. In dat geval wordt het totaal van de twee aanvragen eveneens beperkt tot dat getal (zie tabel op de algemene pagina rond de subsidie aan gemeenten voor veilige schoolroutes).

Als u als gemeente maximaal 5 schoolroutes kunt aanvragen, kunt u bijvoorbeeld in juni 2021 twee schoolroutes aanvragen. In het kalenderjaar 2022 mag u dan maximaal nog 3 schoolroutes aanvragen. De mogelijkheid om de subsidie te verdelen over twee aanvragen heeft als voordeel dat u de uitvoering van uw maatregelen kunt spreiden en daardoor minder risico loopt om de uiterste inleveringsdatum (15 (12 + 3) maanden na de goedkeuring van de aanvraag) en dus ook de subsidie te mislopen.

Aanvraagformulier

Gesubsidieerde projecten

Grote (her)aanleg projecten

Projecten die in aanmerking komen voor de subsidie voor veilige schoolroutes mogen uiterlijk 12 maanden in beslag nemen. U moet een start- en einddatum invullen in het aanvraagformulier en binnen de 3 maanden die daarop volgen een factuur versturen. Richt uw aanvraag dus op wat u voor deze subsidie wil en kunt laten subsidiëren.

Als het project betrekking heeft op de (her)aanleg van fietspaden die deel uitmaken van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) komen ze niet in aanmerking voor de subsidie voor veilige schoolroutes op gemeentewegen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Fietsfonds.

Knelpunten bij een schoolroute op een gewestweg

Maatregelen die u wil uitvoeren op gewestwegen of op kruispunten van een gemeente- met een gewestweg komen niet in aanmerking voor de subsidie voor veilige schoolroutes op gemeentewegen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regiomanager van uw gemeente(opent in nieuw venster).

Werken die al uitgevoerd zijn

Enkel uitgaven die gepland zijn en pas worden bestendigd na de goedkeuring voor de subsidie kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Gemeentegrensoverschrijdende schoolroutes

Een schoolroute moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente. Wil u als lokaal bestuur een route, die voor een deel in een naburige gemeente ligt, veiliger maken? Dan moet die naburige gemeente een aanvraag indienen voor de maatregelen die op haar grondgebied worden uitgevoerd. Er zal dan een overeenkomst moeten zijn tussen deze lokale besturen. Beide aanvragen worden het best gelijktijdig ingediend, elk voor haar eigen grondgebied. Op die manier worden beide dossiers ook samen behandeld.

Subsidieoverschrijdende maatregelen

Als u een project wil indienen voor de subsidie voor veilige schoolroutes dat zich zowel in een schoolomgeving bevindt als doorloopt langs een schoolroute, zal u een opsplitsing moeten maken van de maatregelen in het project, verdeeld over de twee subsidies voor veilig schoolverkeer. De maatregelen die in het bereik van de schoolomgeving worden uitgevoerd, moeten aangevraagd worden bij de subsidie voor veilige schoolomgevingen. Hetzelfde geldt voor de subsidie voor veilige schoolroutes. Beide aanvragen worden het best gelijktijdig ingediend. In dat geval worden beide dossiers samen behandeld.

Voorbeeld: een beloningssysteem waarvan niet alleen scanpalen aan de schoolpoort staan, maar ook op een andere plaats in de gemeente. Ook een fietszone of een 30-km-zone kan zich zowel in een schoolomgeving als langs een schoolroute bevinden.