afkortingen - 1. spelling van echte afkortingen

Een echte afkorting is een verkorte vorm die wordt uitgesproken zoals het woord of de groep woorden waarvoor de afkorting voluit staat. Echte afkortingen worden ook redactionele afkortingen genoemd.
 

1. Schrijf een echte afkorting met een of meer punten. Meestal staat er na elk afgekort woord een punt. De punten blijven behouden als een echte afkorting als initiaalwoord, dus letter voor letter, wordt uitgesproken.

a.u.b. (alstublieft, of als initiaalwoord /aa uu bee/), bv. of bijv. (bijvoorbeeld), d.w.z. (dat wil zeggen), etc. (et cetera), m.a.w. (met andere woorden), m.b.t. (met betrekking tot), m.n. (met name), n.v.t. (niet van toepassing), prof. (professor), z.o.z. (zie ommezijde)

 

2. Behoud in een echte afkorting de hoofdletters die ook in de voluit geschreven woorden voorkomen.

Fr. (Frans), Z.K.H. (Zijne Koninklijke Hoogheid)

 

2.1. MAAR: Neem de schrijfwijze uit een vreemde taal over als we een echte afkorting nog als uitheems aanvoelen (donorprincipe).

Ltd (limited)


afkortingen - 2. spelling van symbolen voor eenheden, grootheden en valuta
afkortingen - 3. spelling van initiaalwoorden
afkortingen - 4. spelling van letterwoorden
afkortingen - 5. spelling van verkortingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons