Engelse woorden aaneenschrijven - 2. samenkoppelingen

Een samenkoppeling is een combinatie van twee of meer woorden die samen een vaste eenheid vormen. Die eenheid wordt in de spelling aangegeven met koppeltekens (bag-in-box). Bij een samenkoppeling is er geen duidelijk kernwoord, zoals bij een gewone samenstelling (bijvoorbeeld mailbox), waarin het rechterdeel het kernwoord is.
 

1. HOOFDREGEL: Schrijf koppeltekens tussen de delen van een samenkoppeling met Engelse woorden. Zulke samenkoppelingen hebben ook in het Engels vaak koppeltekens.

bag-in-box, business-to-business, catch-as-catch-can, clean-shaven, country-and-western, down-to-earth, hole-in-one, pay-per-view, quick-and-dirty, rock-'n-roll, ups-and-downs, up-to-date

 

2. Behoud de koppeltekens in samenstellingen en afleidingen met zo'n Engelse samenkoppeling. Schrijf het rechterdeel van de samenstelling of het achtervoegsel van de afleiding vast aan het laatste deel van de samenkoppeling.

  • in samenstellingen: bag-in-boxwijn, business-to-businessproduct, catch-as-catch-canprincipe, country-and-westernmuziek

  • in afleidingen: rock-'n-roller

 

3. Schrijf in een samenstelling met een samenkoppeling als linkerdeel eventueel een extra koppelteken om de leesbaarheid te vergroten.

bag-in-box-wijn, business-to-business-product, catch-as-catch-can-principe, country-and-western-muziek

 


 

4. HOOFDREGEL: Schrijf koppeltekens tussen de delen van een Engelse woordgroep zonder duidelijk kernwoord als die woordgroep het linkerdeel van een samenstelling vormt. Het gaat meestal om een woordgroep van drie of meer woorden, dikwijls met een voorzetsel (zoals at, of, to), een lidwoord (zoals the) of een voegwoord (zoals and). De woordgroep wordt dan binnen de samenstelling als een samenkoppeling beschouwd. Schrijf het rechterdeel van de samenstelling vast aan het laatste deel van de woordgroep.

all the way - all-the-wayoverwinning, back to basics - back-to-basicsprincipe, bed and breakfast - bed-and-breakfastovernachting, look at me - look-at-megeneratie, nine to five - nine-to-fivejob, no cure no pay - no-cure-no-payprincipe, state of the art - state-of-the-artartikel, top of the bill - top-of-the-billartiest

 

5. Schrijf in een samenstelling met een samenkoppeling als linkerdeel eventueel een extra koppelteken om de leesbaarheid van de samenstelling te vergroten.

all-the-way-overwinning, back-to-basics-principe, look-at-me-generatie, state-of-the-art-artikel

 

6. Kies bij een samenstelling met een Engelse woordgroep eventueel voor een typografische oplossing. Behoud dan de spaties van de Engelse woordgroep, markeer de woordgroep met cursivering of aanhalingstekens, en schrijf een koppelteken tussen de gemarkeerde woordgroep en het rechterdeel van de samenstelling. Een typografische oplossing is vooral bruikbaar bij samenstellingen die in de praktijk niet zo vaak voorkomen.

all the way-overwinning of 'all the way'-overwinning, back to basics-principe of 'back to basics'-principe, look at me-generatie of 'look at me'-generatie


Engelse woorden aaneenschrijven - 1. hoofdregels voor samenstellingen
Engelse woorden aaneenschrijven - 3. samenstellingen met gelijkwaardige delen
Engelse woorden aaneenschrijven - 4. samenstellingen met cijfers, letters, afkortingen en symbolen
Engelse woorden aaneenschrijven - 5. woordgroepen
Engelse woorden aaneenschrijven - 6. bijzondere combinaties

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons