hoofdletters - 08. namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen.
 

1. Schrijf namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen klein. Het gaat om soortnamen. Als een woord voor een artistieke of culturele stroming als naam voor een stijlperiode wordt gebruikt (barok, renaissance), kan het in wetenschappelijke literatuur een hoofdletter krijgen.

 • antiglobalisme, barok, dada, islam, jodendom, kapitalisme, punk, renaissance

 • in samenstellingen: barokarchitectuur, islamkenner, punkbeweging, renaissancekunst

 • in afleidingen: barokkerig, renaissancistisch

 

2. Schrijf namen van aanhangers van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen klein. Het gaat om soortnamen.

 • calvinist, dadaïst, moslim, jood (aanhanger van het jodendom), naturalist, punker, socialist

 • in samenstellingen: christendeugd, hindoetempel, punkersopstand, socialistencongres

 • in afleidingen: christendom, hindoeïsme, islamitisch, protestantisme

 

3. Schrijf eigennamen van kunstenaarscollectieven met hoofdletters.

Bauhaus, de Nieuwe Zakelijkheid, de Tachtigers, De Stijl

 


 

4. Schrijf woorden die zowel naar een aanhanger van een religieuze stroming als naar een lid van een volk kunnen verwijzen met een kleine letter of met een hoofdletter, volgens de betekenis.

met hoofdletter
de gesprekken tussen Joden en Palestijnen (inwoners van Israël en Palestina)

zonder hoofdletter
de dialoog tussen christenen en joden (aanhangers van het christendom en het jodendom)


hoofdletters - 01. hoofdregels (hoofdletter of kleine letter)
hoofdletters - 02. persoonsnamen
hoofdletters - 03. aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur
hoofdletters - 04. heilige namen en begrippen
hoofdletters - 05. aardrijkskundige namen
hoofdletters - 06. namen van talen en dialecten
hoofdletters - 07. namen van volkeren, etnische en religieuze groepen
hoofdletters - 09. namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen
hoofdletters - 10. namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken
hoofdletters - 11. titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen
hoofdletters - 12. Duitse woorden
hoofdletters - 13. letteraanduidingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons