hoofdletters - 09. namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen.
 

1. Schrijf woorden waarmee we de tijd indelen, zoals dagdelen, dagen, maanden en seizoenen, klein. Ze worden als soortnamen beschouwd.

 • januari, lente, maandag, ochtend

 • in samenstellingen: herfstvakantie, januari-effect, ochtendhumeur, vrijdagavond

 • in afleidingen: lenteachtig, ochtendlijk

 

2. Schrijf de officiële naam van feestdagen en andere bijzondere dagen met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen krijgen een kleine letter.

met hoofdletter
Allerheiligen, Chanoeka, Dag van de Arbeid, Driekoningen, Goede Vrijdag, Jom Kipoer, Kerstmis, Moederdag, Nieuwjaar, Pasen, Secretaressedag, Suikerfeest, Valentijnsdag, Werelddierendag

zonder hoofdletter
dierendag, eenmeifeest, kerst, paaszondag, valentijn

 

3. Schrijf samenstellingen met namen van feestdagen en andere bijzondere dagen klein. Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen (moederdagcadeau = Moederdag en cadeau).

chanoekafeest, driekoningenbrood, goedevrijdagviering, jomkipoerfeest, kerstboom, moederdagcadeau, nieuwjaarsreceptie, paasei, valentijnskaartje

 


 

4. Schrijf namen van historische, geologische en andere periodes klein. In wetenschappelijke literatuur kunnen die woorden een hoofdletter krijgen.

 • het computertijdperk, het interbellum, de jura, de middeleeuwen, de oudheid, het pleistoceen, de prehistorie, de renaissance

 • in samenstellingen: krijtperiode, middenbronstijd, oudheidkunde

 • in afleidingen: middeleeuws, prehistorisch

 

5. Schrijf namen van jaarlijks terugkerende religieuze periodes klein.

 • advent, ramadan, vasten

 • in samenstellingen: adventskaars, ramadanfeest, vastenactie

 


 

6. Schrijf namen van historische gebeurtenissen met hoofdletters, voor zover ze als uniek in de geschiedenis worden beschouwd. Ze worden dan behandeld als eigennamen.

 • de Endlösung, de Guldensporenslag, het Beleg van Nieuwpoort, de Oktoberrevolutie, de Slag bij Waterloo, de Tweede Wereldoorlog

 • in samenstellingen: Eerste Wereldoorlogboeken, Endlösungslachtoffers, Boerenkrijgmonument


hoofdletters - 01. hoofdregels (hoofdletter of kleine letter)
hoofdletters - 02. persoonsnamen
hoofdletters - 03. aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur
hoofdletters - 04. heilige namen en begrippen
hoofdletters - 05. aardrijkskundige namen
hoofdletters - 06. namen van talen en dialecten
hoofdletters - 07. namen van volkeren, etnische en religieuze groepen
hoofdletters - 08. namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen
hoofdletters - 10. namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken
hoofdletters - 11. titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen
hoofdletters - 12. Duitse woorden
hoofdletters - 13. letteraanduidingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons