keuzestress

De moderne mens lijdt aan keuzestress. Door het overaanbod van mogelijkheden en het wegvallen van vaste denkkaders en tradities is het nu veel complexer dan vroeger om keuzes te maken. Dat kan leiden tot verwarring en verlamming. Zo zou het bijvoorbeeld makkelijker kiezen zijn tussen vijf soorten chocolade dan tussen vijfentwintig soorten. In het eerste geval kopen mensen sneller en zijn ze achteraf tevredener over hun keuze.

30 maart 2009

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons