propper

Het woord propper wordt al enkele jaren gebruikt voor jongeren die in populaire vakantiegebieden, zoals de Spaanse costa's, tegen betaling andere jongeren naar een bepaalde bar of discotheek proberen te lokken. De Nederlandse gemeente Eindhoven zet nu gedurende drie maanden proppers in om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Tijdens evenementen en op plaatsen waar veel jongeren komen, sporen ze die aan om voort te studeren of zich te laten begeleiden bij het zoeken naar werk.

31 augustus 2009

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons