Als enkele naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we enkelen. Enkele is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en enkele ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

  • Slechts enkelen wisten wat hij van plan was.
  • We zijn met enkelen van de klas lekker gaan eten.
  • Enkelen onder jullie zijn daarvan al een tijdje op de hoogte.

In de constructie enkele van ... is zowel de vorm met -n als zonder -n correct als er na van met een meervoudig zelfstandig naamwoord wordt verwezen naar personen.

  • Enkelen / enkele van de buren waren op de begrafenis.

In de andere gevallen schrijven we altijd enkele.

  • Enkele van de gedichten die hij schreef, zijn de moeite waard. (geen persoon)
  • Slechts enkele collega's wisten wat hij van plan was. (= bijvoeglijk gebruik, bij collega's)
  • Van de honderd appartementen zijn er nog enkele te koop. (geen persoon)
  • Alle familieleden waren op de hoogte en enkele kwamen op bezoek. (= enkele familieleden)
  • Van de nv's die failliet gingen, waren er enkele in handen van de familie Vercamer. (geen persoon)

zelfstandige naamwoorden - spelling van meervouden

Taaladvies.net
Enige(n), enkele(n) ((opent in nieuw venster))