Vlaams parlement / Vlaams Parlement

Bij de Vlaamse overheid is de huisstijlafspraak dat Vlaams Parlement twee hoofdletters krijgt. Het geheel is de officiële naam van de entiteit.

  • Het Vlaams Parlement is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de decreten, voor de controle op de uitvoering van die decreten door de Vlaamse Regering, en voor de goedkeuring van de Vlaamse begroting.

Buiten de Vlaamse overheid is die huisstijlafspraak niet bindend. In journalistieke teksten wordt vaak Vlaams parlement geschreven; parlement wordt dan beschouwd als een soortnaam, als een algemene aanduiding van de soort instelling.

  • (in een krant of een tijdschrift) Bij de stemming over het bijzondere kiesdecreet heerste er complete chaos in het Vlaams parlement.


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons