Vlaamse regering / Vlaamse Regering

Bij de Vlaamse overheid is de huisstijlafspraak dat Vlaamse Regering twee hoofdletters krijgt. Het geheel is de officiële naam van de regering.

  • De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

Buiten de Vlaamse overheid is die huisstijlafspraak niet bindend. In journalistieke teksten wordt vaak Vlaamse regering geschreven; regering wordt dan beschouwd als een soortnaam, als een algemene aanduiding van de soort instelling.

  • (in een krant of een tijdschrift) In de Vlaamse regering werd er openlijk gebakkeleid over de onderwijshervorming.


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons