Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aaneenschrijven - 07. Getallen, telwoorden en breuken Aaneenschrijven

Aaneenschrijven - 07. Getallen, telwoorden en breuken

Regel 1 - Hoofdtelwoorden

Schrijf getallen in woorden aaneen tot aan het woord duizend. Schrijf achter het woord duizend een spatie.

Schrijf een trema bij klinkerbotsing in getallen zoals tweeëndertig en drieënhalf.

Voorbeelden

- 13: dertien
- 32: tweeëndertig
- 101: honderdeen of honderdeneen
- 338: driehonderdachtendertig
- 915: negenhonderdvijftien
- 1001: duizend en een of duizend een
- 3254: drieduizend tweehonderdvierenvijftig
- 532 283: vijfhonderdtweeëndertigduizend tweehonderddrieëntachtig
- 3,5: drieënhalf
- 6,5: zesenhalf

uitzonderingen:
- honderd-en-een (heel veel)
- duizend-en-een (heel veel)

Regel 2

Schrijf een spatie voor en na de woorden miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen enzovoort.

Voorbeelden

- 1 000 000: een miljoen
- 584 730 226: vijfhonderdvierentachtig miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderdzesentwintig

Regel 3 - Rangtelwoorden

Schrijf rangtelwoorden op dezelfde wijze als hoofdtelwoorden.

Voorbeelden

- 13de: dertiende
- 37ste: zevenendertigste
- 101ste/101de: honderdeerste of honderdeneerste, honderdeende of honderdeneende
- 338ste: driehonderdachtendertigste
- 915de: negenhonderdvijftiende
- 3254ste: drieduizend tweehonderdvierenvijftigste

Regel 4

Schrijf achter een rangtelwoord in cijfers e of ste/de.

Gebruik geen superscript en schrijf geen apostrof.

Voorbeelden

1e of 1ste, 2e of 2de, 3e of 3de, 13e of 13de, 37e of 37ste, 338e of 338ste

Regel 5 - Breukgetallen

Schrijf teller en noemer in een breukgetal los.

Er staan ook spaties in combinaties zoals een half (halve) en een kwart.

Voorbeelden
  • drie vierde, een derde, zes achtste, een half (drie en een half), een kwart (vier en een kwart)
  • bijzonder geval: drie kwart of driekwart van de aanwezigen (los of aan elkaar bij zelfstandig gebruik), driekwart eeuw (aan elkaar bij bijvoeglijk gebruik)

Regel 6

Schrijf teller en noemer in een breukgetal aaneen als het breukgetal deel uitmaakt van een samenstelling.

Voorbeelden

tweederdemeerderheid, viervijfderegeling

Zie ook