Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aaneenschrijven - 13. Samentrekking (weglatingsstreepje) Aaneenschrijven

Aaneenschrijven - 13. Samentrekking (weglatingsstreepje)

Samentrekking is een vorm van nevenschikking waarbij identieke woorden of woorddelen bij maar één lid worden uitgedrukt en bij de overige leden worden weggelaten.

Regel 1 - Woorddelen

Schrijf een weglatingsstreepje op de plaats waar een deel van een woord is weggelaten omdat het elders in de zin staat.

Voorbeelden

eet- en drinkgedrag (= eetgedrag en drinkgedrag), hoor- en zichtbaar (= hoorbaar en zichtbaar), de zomerbroeken en -jurken (= de zomerbroeken en zomerjurken)

Regel 2 - Volledige woorden

Schrijf geen streepje als een volledig woord wordt weggelaten omdat het elders in de zin staat.

Voorbeelden

de grijze broeken en jassen (= de grijze broeken en de grijze jassen), grote en kleine zorgen (= grote zorgen en kleine zorgen), de witte en de bruine schoenen (= de witte schoenen en de bruine schoenen)

Zie ook