Gedaan met laden. U bevindt zich op: Getallen: in cijfers of letters? Taaladviezen

Getallen: in cijfers of letters?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk.

  • een, dertiende, twintig, vijftig, honderdste, zeshonderd, duizend, zestienhonderd, achttienduizend, honderdduizend, miljoen, miljard
  • 28, 65, 108, 6354, 92 872
  • 11 miljoen Belgen, 7 miljard mensen

In enkele gevallen wordt van de vuistregel afgeweken. Zo schrijven we getallen in cijfers als het gaat om exacte gegevens, zoals maten, gewichten, temperaturen en data.

  • Ze reed met 30 km/u. naar huis.
  • Hij weegt 80 kg.
  • Het is 19 graden buiten.
  • Ze is geboren op 12 januari 2005.
  • Walter groeide op in de Koperstraat 45.

Ook als in een zin of alinea getallen in cijfers en getallen in letters door elkaar voorkomen, schrijven we de getallen die met elkaar verband houden, bij voorkeur allemaal in cijfers.

  • Van de 52 eerstejaarsstudenten waren er 20 die hun jaar overdeden.