Gedaan met laden. U bevindt zich op: Technische keuring van verwisselbare getrokken machines (categorie S)

Technische keuring van verwisselbare getrokken machines (categorie S)

Verwisselbare getrokken machines (categorie S) worden opgedeeld in 2 categorieën:

 • Categorie Sa: verwisselbare getrokken machines ontworpen voor een snelheid kleiner dan of gelijk aan 40 km/uur
 • Categorie Sb: verwisselbare getrokken machines ontworpen voor een snelheid groter dan 40 km/uur.

De verwisselbare getrokken machines (categorie Sb) worden gekeurd om de verkeersveiligheid van de voertuigen te verhogen. Het keuringsbewijs is een verplicht boorddocument.

Wel of niet naar de keuring?

Hebt u een nieuwe of tweedehands verwisselbare getrokken machine aangekocht? Dan moet u:

 • Verwisselbare getrokken machines van categorie Sa niet aanbieden bij de technische keuring, ook niet voor de keuring voor eerste ingebruikname.
 • Verwisselbare getrokken machines van categorie Sb aanbieden voor de keuring voor eerste ingebruikname en daarna jaarlijks voor de periodieke technische keuring.
  • Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat uw verkoper uw verwisselbare getrokken machine al aanbood voor de technische keuring. Ga dat dus zeker na in uw verkoopovereenkomst.
Categorie SaCategorie Sb
Eerste keuringNeeJa
Periodieke keuringNeeJa (jaarlijks)

In de loop van 2020 zal GOCA Vlaanderen starten met het versturen van uitnodigingen voor de verplichte periodieke technische keuring naar eigenaars van verwisselbare getrokken machines met een snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb).

Zelf de datum opvolgen

U bent wettelijk verplicht om zelf op te volgen wanneer u uw verwisselbaar getrokken machine moet laten keuren. U kunt dit nagaan:

 • via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt
 • of via de nieuwe mobiele app 'Mijn Autokeuring' van GOCA VLAANDEREN nadat u de geldigheidsdatum van uw laatste keuringsbewijs ingevoerd hebt (opgelet: de app is tijdelijk niet beschikbaar).

De keuringscentra versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan een herinneringskaart om uw voertuig tijdig aan te melden. Die herinneringskaart is een extra dienstverlening. Vermijd onnodige kosten en houd zelf in het oog wanneer u uw voertuig ten laatste moet aanmelden voor de keuring.

Als u uw verwisselbaar getrokken machine niet aanbiedt bij de technische keuring, heeft dat gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal u een boete krijgen als u geen geldig keuringsbewijs hebt.

Gecontroleerde onderdelen

Tijdens de keuring worden de volgende onderdelen gecontroleerd:

 • De identificatie van het voertuig (kentekenplaat, chassisnummer, …)
 • Gelijkvormigheidsattest of COC (indien van toepassing)
 • Het identificatieplaatje
 • De afmetingen
 • De reminrichting (bedrijfsrem, losbreekrem, parkeerrem)
 • De draaikrans (indien aanwezig)
 • De lichten
 • De assen, wielen, banden en ophanging (indien aanwezig)
 • De bescherming aan de achterzijde en de zijdelingse beschermingen
 • Het chassis en de carrosserie
 • De dissel
 • De koppeling
 • De opspatafschermingssystemen (spatborden en spatlappen)
 • De banden (symmetrie, laadvermogen en snelheidsindex)

Tarieven

De tarieven voor de technische keuring van landbouwvoertuigen zijn dezelfde als die voor de keuring van andere voertuigen. De kostprijs wordt bepaald door de controles die worden uitgevoerd.

Wanneer u uw voertuig te laat aanbiedt bij de keuring, zal een toeslag worden aangerekend.

Een klacht indienen over de technische keuring

Als u een klacht hebt, spreekt u in eerste instantie de verantwoordelijke van het keuringscentrum aan.

Lees meer over het indienen van een klacht over de technische keuring.

Instructie

De wettelijke richtlijnen voor de keuring van verwisselbare getrokken machines staan beschreven in de instructie voor de keuringscentra. (PDF bestand opent in nieuw venster)