Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse gespecialiseerde technieker die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Hij werkt via een arbeidsovereenkomst voor een buitenlandse werkgever.
  • Hij komt naar België om een bij die werkgever vervaardigde of door hem geleverde installatie:
    • te monteren
    • op gang te brengen
    • te herstellen.

Het gaat niet alleen om de initiële opstart, maar ook over eventuele onderhoudswerken en herstellingswerken.

De buitenlander komt niet alleen in aanmerking als gespecialiseerde werknemer van het buitenlandse bedrijf, maar ook als gespecialiseerde werknemer van eventuele (buitenlandse) onderaannemers die instaan voor de levering.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.