Vergelijk milieuvriendelijke en conventionele wagens

en ontdek of het rijden met een milieuvriendelijke wagen voordeliger is.

Laadbeurt

De kostprijs verschilt afhankelijk van de plaats waar u laadt:

 • Als u thuis laadt, kost het ongeveer 7.5 euro per 100 km.
 • Laadt u aan een laadpaal? Dan zal dat duurder uitvallen dan thuis. Die prijzen variëren en worden bepaald door het basistarief aan de gebruikte laadpaal, de kaart waarmee geladen wordt en de aard van uw abonnement. Bij publieke laadpalen, die worden uitgerold in opdracht van de Vlaamse overheid, hangt het tarief af van de indexering in het jaar dat de laadpaal geplaatst is:
  • 0,409 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2017
  • 0,432 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2018
  • 0,432 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2019
  • 0,432 euro/kWh voor een publieke paal geplaatst in 2020

 • Laadt u aan een snellaadpunt? Dan kost dat meer dan thuis en aan een laadpaal. Dat komt omdat snellaadpunten een grotere investering zijn en meer onderhoud vragen. Het voordeel van een snellaadpunt is dat uw auto sneller geladen is.

Onderhoud

Het onderhoud van een elektrische auto is eenvoudiger dan dat van een benzine- of dieselwagen. Dat komt omdat een elektrische auto geen motorolie, oliefilter, luchtfilter, bougies of V-riemen heeft.

Verder zijn er ook veel minder bewegende onderdelen in de motor waardoor die minder slijtagegevoelig is. Een elektrische auto gebruikt meestal een vrij eenvoudige transmissie, zonder versnellingsbak of koppeling.

Bovendien zullen ook de remblokken en -schijven minder verslijten omdat bij het vertragen een deel van de energie wordt gerecupereerd via de elektromotor. De banden daarentegen ondervinden iets meer slijtage door het relatief hogere gewicht van een elektrische auto en het hogere motorkoppel dat op de weg moet worden overgebracht.

Vrijstelling jaarlijkse verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling

De wegvoertuigen, de lichte vrachtauto’s, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling bij volgende brandstoftypes:

 • Puur elektrisch
 • Puur waterstof

Lees meer over deze vrijstelling.

Fiscale voordelen voor particulieren

Belastingvermindering bij aankoop elektrische motorfiets, drie- of vierwieler

Voor de aankoop van een elektrische motorfiets, drie- of vierwieler kan belastingvermindering worden bekomen in de personenbelasting. Bij de driewielers moet het gaan om voertuigen met een maximumsnelheid van meer dan 45 km/u. Bij de vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen gebruikt in het goederenvervoer), exclusief de batterijen. De belastingvermindering bedraagt 15% van de aankoopprijs met een maximum van 3.070 euro bij de motorfiets en de driewieler en 5.040 euro bij de vierwieler (aanslagjaar 2019).

Belastingvermindering voor aankoop en plaatsing laadstation

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. Dit geldt zowel voor eigenaars als voor huurders,

Lees meer over de belastingvermindering voor aankoop laadstation.

Fiscale voordelen voor bedrijven

Aftrekbaarheid aankoop en elektriciteitskosten

Elektriciteitskosten zijn voor 75% aftrekbaar en de btw op autokosten kan (voor bepaalde economische activiteiten) worden afgetrokken tot maximum 50%. De btw op de kosten van een oplaadstation kan tot een maximum van 100% afgetrokken worden. De details van die regeling vindt u in artikel 45 van het btw-wetboek.

 • Voor vennootschappen zijn de kosten van aankoop en gebruik gedeeltelijk aftrekbaar:
  • wagens die meer dan 200g CO2 uitstoten, genieten een aftrek van 40%
  • wagens die minder dan 200g CO2 uitstoten, kunnen een aftrek van 50 tot 100% genieten afhankelijk van de CO2-uitstoot
  • de kosten van het elektrisch laden worden beschouwd als een brandstofkost waarop de schaal van 75% van toepassing is.
 • Voor zelfstandigen met een eenmanszaak of vrij beroep zijn de kosten van aankoop en gebruik gedeeltelijk aftrekbaar: de fiscale aftrek zal variëren in functie van de CO2-uitstoot en kan minstens 75 en maximum 100% bedragen.
 • Voor de werknemer is een elektrisch bedrijfsvoertuig eveneens fiscaal gunstig. De berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA) is gebaseerd op de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde. Voor een elektrisch voertuig, dat geen CO2 uitstoot, komt dit niet op 0 uit, maar wordt gebruik gemaakt van een, zij het lage, vaste CO2-parameter.

Belastingvermindering voor aankoop en plaatsing (semi-)publiek toegankelijk laadstation

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een (semi-)publiek toegankelijk laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations in te zetten.

Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%. Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

Lees meer over de belastingvermindering voor aankoop laadstation.