Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw gegevens bij de overheid in Mijn Burgerprofiel

Uw gegevens bij de overheid in Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel toont uw persoonlijke gegevens die de overheid van u kent, opgedeeld per thema. Hiervoor worden gegevens verwerkt uit verschillende bronnen. U ziet telkens een voorbeeld hoe dit eruitziet. Mijn Burgerprofiel is een groeitraject en zal op termijn steeds meer gegevens bevatten.

U en uw gezin

Fictief voorbeeld identiteitsgegevens Norah Peeters, met onder andere rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat en eID nummer
 • Identiteitsgegevens (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Rijksregister). U ziet er uw rijksregisternummer, uw eerste voornaam en familienaam, geslacht en burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, het nummer van uw identiteitskaart en wanneer die vervalt, uw officiële domicilie-adres,
 • U kunt uw roepnaam en profielfoto zelf aanpassen (verwerkingsverantwoordelijke: Digitaal Vlaanderen).
Fictief voorbeeld van gezinsleden verblijvend op Prinsenlaan 12, 2800 Mechelen, met Luc Janssens als referentiepersoon, Norah Peeters als uzelf, en Jessica en Laura Janssens als twee dochters
 • Gezinssamenstelling (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Rijksregister): Het Rijksregister verstaat onder een gezin alle personen die op uw adres gedomicilieerd zijn (op enkele uitzonderingen na, zoals rusthuizen of kloostergemeenschappen). Als uw kinderen op een ander adres ingeschreven staan dan het uwe, dan zult u die hier niet zien staan. Personen die op uw adres wonen maar geen verwantschap hebben met u, zullen wel getoond worden.
Fictief voorbeeld van afstamming in boomstructuur, met Norah Peeters als uzelf, Jacques Peeters als vader, Franscesca De Prins als moeder, en Jessica en Laura Janssens als dochters. Ook rijksregisternummers, geboorte- en overlijdensdatums worden getoond.
 • Afstamming (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Rijksregister): U ziet uw afstamming zoals gekend bij het Rijksregister. De gegevens van uw ouders en uw kinderen worden getoond in boomstructuur. In sommige gevallen zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om uw correcte afstamming te bepalen. U kunt deze gegevens laten aanvullen via uw gemeente.
 • Groeipakket (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Opgroeien Regie en Agentschap Uitbetaling Groeipakket): zichtbaar bij de begunstigde die de groeipakket uitbetalingen ontvangt
 • schooltoeslag (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap Uitbetaling Groeipakket)

Wonen en energie

Fictief voorbeeld van Woningpas toegevoegd aan Mijn Burgerprofiel voor adres Energiestraat 38, Zomerbeek, met evaluatie per gekend thema
 • U kunt zelf de woningpas van uw eigendom(men) toevoegen in Mijn Burgerprofiel (bronnen en en verwerkingsverantwoordelijken: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Departement Omgeving en Wonen in Vlaanderen)
Fictief voorbeeld installatie zonnepanelen met groenestroomcertificaten aan minimumprijs 230 euro per certificaat
 • Installaties zonnepanelen met groenestroomcertificaten (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)

Mobiliteit

Fictief voorbeeld terugekommoment rijbewijs B tijdig gevolgd en 1 module nascholing gevolgd
 • Terugkommoment rijbewijs B (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Fictief voorbeeld nascholing rijbewijs C voor Defensief rijden, 3 uur achter het stuur, 20 augustus 2020, 7 kredietpunten
 • Nascholing vakbekwaamheid rijbewijs C en D (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Rijexamenresultaten (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Welzijn en zorg

 • Vaccinatiecertificaten (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vaccinnet)

 • Herstelcertificaten (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Sciensano)

 • Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB) (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

 • Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB) (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

 • Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

 • Uw handicap laten erkennen en hulp aanvragen bij het VAPH (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

 • Jeugdhulp dossiergegevens, historiek en éénderderekening (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Opgroeien)
 • Uw zorgpremie(s) raadplegen (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Zorg).
  Meer info over de Zorgpremie.
 • Uw standaard contactpersoon en/of zorgbudget ouderen contactpersoon raadplegen (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Zorg).
  Meer info over contactpersonen.
 • Uw zorgbudget raadplegen (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Zorg).
  Meer info over het zorgbudget.

Werk, functies en mandaten

 • Rekeningnummer Vlaamse jobbonus (verwerkingsverantwoordelijke: Vlaamse Belastingsdienst en Departement Werk en Sociale Economie)
 • in te vullen gegevens voor Vlaamse Jobbonus
Fictief voorbeeld lid directiecomité bij De Lijn en vrijstelling bekomen voor basiskennis bedrijfsbeheer
 • Functies en ondernemingsvaardigheden (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap Digitaal Vlaanderen - Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Politieke mandaten (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap Binnenlands Bestuur)
Fictief voorbeeld zorgkrediet via loopbaanonderbreking met maandelijkse uitkering van 158,08 euro per maand
 • Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Werk en Sociale Economie)

 • Recht op ondersteuning (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

Mijn Opleidingstegoed
 • Opleidingstegoed (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Werk en Sociale Economie)

Justitie en handhaving

 • Sanctieregister (bron: Agentschap Justitie en Handhaving - verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap Wonen in Vlaanderen)

Onderwijs en vorming

Fictief voorbeeld leerkredietsaldo van 100 studiepunten en diploma master in de Economische Wetenschappen behaald aan Universiteit Gent op 30 juni 2015
 • Leerkredietsaldo (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Leerkredietbewegingen per academiejaar (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inburgeringstraject (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap Integratie en Inburgering)

 • Leer- en ervaringsbewijzen (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Onderwijsdiensten)

 • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Nederlands voor anderstaligen (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap Integratie en Inburgering)

 • Studietoelagen (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

Cultuur, sport en vrije tijd

 • Attest animator in het jeugdwerk (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Cultuur, Jeugd en Media)

 • Attest hoofdanimator in het jeugdwerk (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Cultuur, Jeugd en Media)

 • Attest instructeur in het jeugdwerk (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Departement Cultuur, Jeugd en Media)

 • UiTPAS (bron en verwerkingsverantwoordelijke: Publiq)

Veelgestelde vragen