COVID-19 (als aparte tab)

Fictief voorbeeld COVID-19 vaccinatiecertificaat geldig van 10 juni 2021 tot 9 juni 2022 en COVID-19 testcertificaat geldig van 15 juni 2021 tot 18 juni 2021, geen COVID-19 herstelcertificaat beschikbaar

Uw COVID-19 certificaat

 • Vaccinatiecertificaten (bron: Vaccinnet)
 • Testcertificaten (bron: Sciensano)
 • Herstelcertificaten (bron: Sciensano)

Het overzicht van al uw (vervallen) certificaten bekijkt u door te klikken op de naam van het certificaat of op de link onderaan de pagina.

Fictief voorbeeld uitnodiging COVID-19 vaccinatie in Flanders Expo op 10 mei, met vaccinatiecode om de afspraak te bevestigen

Uw COVID-19 vaccin

 • Uitnodiging COVID-19 vaccinatie (bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)

U en uw gezin

Fictief voorbeeld identiteitsgegevens Norah Peeters, met onder andere rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat en eID nummer
 • Identiteitsgegevens (bron: Rijksregister). U ziet er uw rijksregisternummer, uw eerste voornaam en familienaam, geslacht en burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, het nummer van uw identiteitskaart en wanneer die vervalt, uw officiële domicilie-adres,
 • U kunt uw roepnaam en profielfoto zelf aanpassen.
Fictief voorbeeld van gezinsleden verblijvend op Prinsenlaan 12, 2800 Mechelen, met Luc Janssens als referentiepersoon, Norah Peeters als uzelf, en Jessica en Laura Janssens als twee dochters
 • Gezinssamenstelling (bron: Rijksregister): Het Rijksregister verstaat onder een gezin alle personen die op uw adres gedomicilieerd zijn (op enkele uitzonderingen na, zoals rusthuizen of kloostergemeenschappen). Als uw kinderen op een ander adres ingeschreven staan dan het uwe, dan zult u die hier niet zien staan. Personen die op uw adres wonen maar geen verwantschap hebben met u, zullen wel getoond worden.
Fictief voorbeeld van afstamming in boomstructuur, met Norah Peeters als uzelf, Jacques Peeters als vader, Franscesca De Prins als moeder, en Jessica en Laura Janssens als dochters. Ook rijksregisternummers, geboorte- en overlijdensdatums worden getoond.
 • Afstamming (bron: Rijksregister): U ziet uw afstamming zoals gekend bij het Rijksregister. De gegevens van uw ouders en uw kinderen worden getoond in boomstructuur. In sommige gevallen zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om uw correcte afstamming te bepalen. U kunt deze gegevens laten aanvullen via uw gemeente.
 • Groeipakket (bron: Opgroeien Regie en Agentschap Uitbetaling Groeipakket): zichtbaar bij de begunstigde die de groeipakket uitbetalingen ontvangt
 • Jeugdhulp dossiergegevens, historiek en éénderderekening (bron: Opgroeien)

Wonen en energie

Fictief voorbeeld van Woningpas toegevoegd aan Mijn Burgerprofiel voor adres Energiestraat 38, Zomerbeek, met evaluatie per gekend thema
 • U kunt zelf de woningpas van uw eigendom(men) toevoegen in Mijn Burgerprofiel (bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Departement Omgeving en Wonen-Vlaanderen)
Fictief voorbeeld installatie zonnepanelen met groenestroomcertificaten aan minimumprijs 230 euro per certificaat
 • Installaties zonnepanelen met groenestroomcertificaten (bron: Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)

Mobiliteit

Fictief voorbeeld terugekommoment rijbewijs B tijdig gevolgd en 1 module nascholing gevolgd
 • Terugkommoment rijbewijs B (bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

 • Nascholing vakbekwaamheid rijbewijs C en D (bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Fictief voorbeeld nascholing rijbewijs C voor Defensief rijden, 3 uur achter het stuur, 20 augustus 2020, 7 kredietpunten

Werk, functies en mandaten

 • Rekeningnummer Vlaamse jobbonus (verwerkingsverantwoordelijke: Vlaamse belastingsdienst)
Fictief voorbeeld lid directiecomité bij De Lijn en vrijstelling bekomen voor basiskennis bedrijfsbeheer
 • Functies en ondernemingsvaardigheden (bron: Agentschap Digitaal Vlaanderen - Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Politieke mandaten (bron: Agentschap Binnenlands Bestuur)

Voordelen en tegemoetkomingen

Fictief voorbeeld zorgkrediet via loopbaanonderbreking met maandelijkse uitkering van 158,08 euro per maand
 • Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet (bron: Departement Werk en Sociale Economie)

 • Recht op ondersteuning (bron: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

Onderwijs en vorming

Fictief voorbeeld leerkredietsaldo van 100 studiepunten en diploma master in de Economische Wetenschappen behaald aan Universiteit Gent op 30 juni 2015
 • Leerkredietsaldo (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Leerkredietbewegingen per academiejaar (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inburgeringstraject (bron: Agentschap Integratie en Inburgering)

 • Leer- en ervaringsbewijzen (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs (bron: Agentschap voor Onderwijsdiensten)

 • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Nederlands voor anderstaligen (bron: Agentschap Integratie en Inburgering)

 • Attesten (hoofd)animator of instructeur in het jeugdwerk (bron: Departement Cultuur, Jeugd en Media)

 • Studietoelagen (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

Veelgestelde vragen