Persoonlijke gegevens

 • Naam en voornaam (bron: Rijksregister, via eID)

 • U kunt uw roepnaam en profielfoto zelf aanpassen.

Uw COVID-19 vaccin (als aparte tab)

 • COVID-19 vaccinatiegegevens (bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)

Groeipakket

 • Toeslagen Groeipakket (bron: Opgroeien Regie en Agentschap Uitbetaling Groeipakket)

Woonst en vastgoed: Energie

 • Installaties zonnepanelen met groenestroomcertificaten (bron: Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)

Mobiliteit

 • Terugkommoment rijbewijs B (bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

 • Nascholing vakbekwaamheid rijbewijs C en D (bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Voordelen en tegemoetkomingen

 • Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet (bron: Departement Werk en Sociale Economie)

 • Recht op ondersteuning (bron: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

Functies en ondernemingsvaardigheden

 • Functies en ondernemingsvaardigheden (bron: Federale Overheidsdienst Economie)

Onderwijs

 • Inburgeringstraject (bron: Agentschap Integratie en Inburgering)

 • Leer- en ervaringsbewijzen (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs (bron: Agentschap voor Onderwijsdiensten)

 • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)

 • Nederlands voor anderstaligen (bron: Agentschap Integratie en Inburgering)

Veelgestelde vragen