Gedaan met laden. U bevindt zich op: De organisatie van verkiezingen in België

De organisatie van verkiezingen in België

In België kunt u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen. De organisatie van die verkiezingen ligt in handen van:

 • de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.
Zicht van boven op stemlokalen
© Dieter Telemans

De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van:

 • Europese verkiezingen
 • federale verkiezingen:
  • de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen)
 • regionale verkiezingen voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's:
  • het Vlaams Parlement
  • het Waals Parlement
  • het Parlement van de Franse Gemeenschap
  • het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement
  • het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid organiseert:

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 9 juni 2024 (federale, regionale en Europese verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op 13 oktober 2024 (lokale en provinciale verkiezingen). Hieronder vindt u per bestuursniveau hoe vaak de verkiezing plaats vindt en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

Overzicht verkiezingen
BestuursniveauHoe vaak?Volgende keer
Vlaams (regionale verkiezingen)om de 5 jaar2029
Federaalom de 5 jaar2029
Europeesom de 5 jaar2029
Gemeentelijk (+ districten Antwerpen)om de 6 jaar13 oktober 2024
Provinciaalom de 6 jaar13 oktober 2024

Meer informatie

Op de website van de Dienst Verkiezingen (FOD Binnenlandse Zaken) vindt u alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen(opent in nieuw venster) alsook de federale kieswetgeving.

Op Vlaanderenkiest.be, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen(opent in nieuw venster) alsook het Vlaamse kiesdecreet.