Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een klacht over het Vlaamse beleid of een Vlaamse minister

Een klacht over het Vlaamse beleid of een Vlaamse minister

Bent u het niet eens met het huidige Vlaamse beleid, dan kunt u een beleidsvoorstel doen of een beleidsklacht indienen.

  U kunt klacht indienen over:

  • de inhoud van decreten van het Vlaams Parlement
  • de inhoud van de beleidsopties, beslissingen en besluiten van de Vlaamse Regering of een van de Vlaamse ministers
  • de inhoud van beleidsplannen van ministers en regering.

  Zelf een voorstel doen aan de Vlaamse overheid

  Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet van kracht. Voortaan hebt u het recht om een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid.

  • U doet een voorstel over het beleid van de Vlaamse Regering of de Vlaamse regelgeving.
  • Uw voorstel moet gegrond en redelijk zijn.
  • U dient uw voorstel in bij de bevoegde overheidsdienst.
  • Binnen een redelijke termijn bezorgt de Vlaamse overheid u een standpunt over uw voorstel of informatie over de actie die de overheid onderneemt.

  Klacht over het Vlaamse beleid

  U kunt op twee manieren uw klacht indienen:

  Een klacht over de werking van het kabinet van een Vlaams minister

  Klachten over een kabinet kunt u richten aan de klachtenmanager die in elk Vlaams kabinet is aangesteld. De klacht mag enkel gaan over de werking van het kabinet, niet over het regeringsbeleid.

  Andere klachten