Uw rechten

  • Als patiënt hebt u recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand, de mogelijke behandelingen, risico's, kostprijs, ...
  • U moet ook uitdrukkelijk uw toestemming kunnen verlenen voor een onderzoek of behandeling en u mag deze ook weigeren.
  • U hebt recht op bescherming van uw privéleven en mag daarom weten wat er in uw medisch dossier staat en wie dit kan inkijken.

Bij het Vlaams Patiëntenplatform(opent in nieuw venster) kan men terecht voor algemene vragen over patiëntenrechten.

Klachten

Hebt u een klacht over:

De ombudsdiensten moeten alles in het werk stellen om de vragen en klachten van patiënten zo goed mogelijk op te lossen. U behoudt natuurlijk ook het recht om onmiddellijk klacht in te dienen bij het gerecht. Door gebruik te maken van een ombudsdienst vermijdt u echter een moeilijk, lang en duur proces.

Medische fout of ongeval

Bent u of een van uw naasten het slachtoffer van een medische fout of een medisch ongeval? In beide gevallen kunt u terecht bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO)(opent in nieuw venster).

Het Fonds onderzoekt of de zorgverlener schuld heeft aan de medische fout. Als na onderzoek blijkt dat de zorgverlener aansprakelijk is, dan zal het Fonds met diens verzekeraar bemiddelen. Als de zorgverlener niet aansprakelijk is, dan springt het fonds bij als aan een van de onderstaande voorwaarden voldaan is.

  • Het slachtoffer is voor 25% of meer blijvend invalide.
  • Het slachtoffer is gedurende 6 opeenvolgende maanden of gedurende 6 niet opeenvolgende maanden gespreid over een periode van 12 maanden arbeidsongeschikt.
  • De levensomstandigheden van het slachtoffer zijn bijzonder zwaar verstoord.
  • Het slachtoffer is overleden.

Alleen voor schadegevallen na 2 april 2010 opent het fonds een dossier. Voor alle medische fouten vóór die datum kunt u naar het gerecht stappen.

U kunt natuurlijk in alle gevallen naar het gerecht stappen of proberen een minnelijke schikking te verkrijgen. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Veelgestelde vragen