Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vakantie en vakantiegeld

Vakantie en vakantiegeld

Als u bediende bent, wordt uw vakantiegeld uitbetaald door uw werkgever. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw personeelsdienst.

Als u arbeider of kunstenaar met een contract bent, dan wordt uw vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door één van de bijzondere vakantiefondsen. U kunt dan ook op de website van de RJV uw vakantierekening online raadplegen(opent in nieuw venster) en bepaalde persoonlijke gegevens aanpassen.

Als u in de openbare sector werkt, dan varieert het aantal vakantiedagen en de hoogte van uw vakantiegeld naargelang van de instelling waar u werkt:

Ook als u in het onderwijs werkt, hebt u recht op vakantiegeld. Pas afgestudeerde leerkrachten hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op aanvullend vakantiegeld.