Als u bediende bent, wordt uw vakantiegeld uitbetaald door uw werkgever. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw personeelsdienst.

Als u arbeider of kunstenaar met een contract bent, dan wordt uw vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door één van de bijzondere vakantiefondsen. U kunt dan ook op de website van de RJV uw vakantierekening online raadplegen en bepaalde persoonlijke gegevens aanpassen.

Als u in de openbare sector werkt, dan varieert het aantal vakantiedagen en de hoogte van uw vakantiegeld naargelang van de instelling waar u werkt:

  • Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen in eerste instantie terecht bij hun personeelsdienst voor meer informatie, in tweede instantie bij het Agentschap Overheidspersoneel.
  • Personeelsleden van lokale en provinciale besturen kunnen in eerste instantie terecht bij hun personeelsdienst, in tweede instantie bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Ook als u in het onderwijs werkt, hebt u recht op vakantiegeld. Pas afgestudeerde leerkrachten hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht op aanvullend vakantiegeld.

De regelgeving in verband met vakantie en vakantiegeld valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Op de website Socialezekerheid.be vindt u daarover meer informatie terug.

  • Laatst gewijzigd op 29 oktober 2019