Uniforme werkwijze

Het Verenigingsregister wordt de nieuwe databron voor verenigingsgegevens. Om het registreren, bewaren en uitwisselen van deze gegevens tussen en door overheidsdiensten juridisch correct uit te voeren, wordt in de zomer van 2023 een decreetswijziging voorzien. De uitvoeringsbesluiten die de decreetswijziging verduidelijken, zullen ook bepalen dat op termijn alle lokale besturen en Vlaamse overheidsdiensten hiervoor het Verenigingsregister moeten gebruiken.

Uniforme verenigingsgegevens

Het Verenigingsregister heeft volgens OSLO-standaarden een datamodel opgesteld om de uniformiteit van deze data te garanderen. Dit datamodel moet in de toekomst ook worden toegepast door alle lokale besturen en overheidsdiensten voor hun eigen verenigingsdata.

Momenteel zijn verenigingsdata opgesteld volgens eigen noden en gebruik, en verspreid over vele overheidsdiensten. Hierdoor is er een enorme diversiteit aan datastructuur. De verenigingsdata verzamelen en uniformiseren is een uitdaging, vaak ook intern waar verschillende diensten eigen Excel-lijsten en dergelijke bijhouden. Om de overstap naar het Verenigingsregister vlotter te laten verlopen, is er een ‘standaardexcel(opent in nieuw venster)’ opgesteld volgens dit datamodel dat als basis kan dienen om je eigen verenigingsdata te verzamelen en uniformiseren.

Ook als je op korte termijn nog geen aansluiting op het Verenigingsregister plant, is het een goed idee om toch alvast te starten met het verzamelen en uniformiseren van je verenigingsdata. Het is immers een eerste en belangrijke stap op weg naar betere en vlottere communicatie met en dienstverlening aan je verenigingen!

Voorbereiding van je verenigingsdata

Start nu met het verzamelen en uniformiseren van je verenigingsdata!