Gedaan met laden. U bevindt zich op: Softwareleverancier Verenigingsloket

Softwareleverancier

Het Verenigingsloket wil de interacties tussen verenigingen en dienstverleners centraliseren en vereenvoudigen. Softwareleveranciers spelen hierbij een sleutelrol aangezien zij bestaande en nieuwe IT-voorzieningen moeten aanpassen om deze digitalisering te realiseren. 

Voordelen voor jouw klant

  • Makkelijkere toeleiding naar de dienstverlening van je klant, ook als de vereniging haar zoektocht start op een andere overheidssite, aangezien het Verenigingsloket een overkoepelend digitaal platform wordt over alle bestuursniveaus heen: lokaal, provinciaal, Vlaams en op termijn ook federaal
  • Eenmalig aanmelden voor vertegenwoordigers van verenigingen via een overheidssite, door data-uitwisseling via bestaande Vlaamse voorzieningen.(opent in nieuw venster) Hierdoor is je klant onmiddellijk zeker van de identiteit van de betrokken vertegenwoordiger en moeten de gegevens niet opnieuw worden opgevraagd.
  • Bestaande samenwerkingen met organisaties zoals Uit-databank of de Gratis vrijwilligersverzekering blijven behouden want ook zij kunnen aansluiten op het Verenigingsloket
  • de nieuwe centrale Verenigingsregister wordt een nieuw basisregister van de Vlaamse overheid (zoals bijvoorbeeld het Gebouwen- en adressenregister)
  • eenvoudiger beheer en uitwisseling van verenigingsdata binnen en tussen besturen en applicaties - op die manier worden zowel intern als extern datasilo’s doorbroken
  • unieke identificatie van alle verenigingen (en hun afdelingen) via de ‘V-code’ (cf het KBO-nummer voor ondernemingen of het rijksregisternummer voor burgers) die automatisch wordt toegekend bij aanmaak van de vereniging in de bron
  • geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen met lokale systemen via publieke en niet-publieke webservices
  • lokale verrijking van de kerndata uit het Verenigingsregister met extra verenigingsgegevens blijft mogelijk - de lokale databank kan behouden blijven indien gewenst
  • garantie op verenigingsgegevens van hogere kwaliteit, want
   • verenigingen kunnen via het Verenigingsloket zelf hun (contact)gegevens updaten
   • meerdere overheden en andere dienstverleners gebruiken en beheren dezelfde data waardoor foutieve of verouderde data sneller worden opgemerkt en hersteld
  • verenigings- en persoonsgegevens van verenigingsvertegenwoordigers worden volgens alle wettelijke bepalingen en actuele standaarden rond informatieveiligheid opgeslagen en ontsloten
   • uitwisseling van gegevens tussen diensten en IT-voorzieningen intern bij je klant en met andere dienstverleners wordt mogelijk dankzij het vernieuwde e-gov-decreet dat wordt voorbereid
  • dankzij aansluiting op het Verenigingsloket en -register kan je klant verenigingsdata uitwisselen en is je klant onmiddellijk zeker van de identiteit van de betrokken vereniging en haar vertegenwoordiger, waardoor communicatie en dienstverlening op maat mogelijk wordt
  • via deze kerngegevens zoals bijvoorbeeld regio en sector kunnen verenigingen beter worden toegeleid naar diensten en producten die voor hen van toepassing zijn, wat de administratie en interne werking van je klant vergemakkelijkt
  • digitale formulieren zijn vooraf ingevuld met de gekende data uit het Verenigingsregister, wat leidt tot een lagere foutenlast en vlottere verwerking voor je klant
  • een overkoepelend digitaal platform dat aansluit bij bestaande (lokale) e-loketten en ICT-tools. Bestaande werkwijzen en infrastructuur die goed werken worden niet vervangen, maar wel gekoppeld en (eventueel) gestroomlijnd zodat informatiedoorstroming binnen en tussen besturen vlotter wordt. Dit maakt de interne werking bij je klant efficiënter zonder grote (start)investeringen.
  • stapsgewijze aanpassingen en investeringen gespreid over een langere periode op maat van je klant zijn mogelijk
  • hergebruik van dezelfde voorzieningen als Mijn burgerprofiel en eloketondernemers.be zorgen voor vlottere aansluitingen aangezien er vaak al integraties zijn met één of meerdere bouwstenen
  • nodige omkadering en technische richtlijnen worden voorzien om de lokale IT-tools en reeds geïmplementeerde bouwstenen aan te sluiten op de nieuwe webservices van het Verenigingsregister en -loket

Werking van het Verenigingsloket

Het Verenigingsloket is modulair opgebouwd. Niet alle functionaliteiten zullen onmiddellijk en volledig digitaal beschikbaar zijn, maar wel stap voor stap.

Deelnemen aan het Verenigingsloket

Softwareleveranciers spelen een cruciale rol in de ontsluiting van het Verenigingsloket. Daarom betrekt het Verenigingsloket jullie onmiddellijk bij het ontwikkel- en implementatieproces. Zo kunnen jullie mee bepalen hoe de eindoplossing er zal uitzien en op welke manier we deze uitrollen. Dat kan op twee manieren:

Wil je als softwareleverancier meewerken aan het Verenigingsloket?