Het Vlaamse Logiesdecreet legt de administratieve regels vast voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne. Die basisnormen worden daarna aangevuld met specifieke uitbatingsnormen per logiestype.
Elk logies moet aangemeld worden. Daarnaast kan een logies op vrijwillige basis erkend worden door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).

Daarnaast zijn er ook verschillende erkenningen en subsidies gericht op toegankelijkheid en milieuvriendelijkheid.