Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden

Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden

Om het aanbod op de private huurmarkt te versterken met kwaliteitsvolle woningen, kunnen begiftigden die een conformiteitsattest voorleggen van het verlaagd tarief genieten, als ze bereid zijn een huurcontract met een minimumduur van negen jaar af te sluiten.

Voorwaarden

  • Vlaamse schenkbelasting

In de eerste plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn.

  • Voorwerp van de schenking

De begiftigden of één van hen moet, binnen een termijn van drie jaar een conformiteitsattest bekomen en een geregistreerde huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar afsluiten.

Na deze periode van drie jaar heeft u nog 6 maanden tijd om de bewijsstukken in te dienen.

De bewijsstukken moeten uiteraard betrekking hebben op het geschonken goed en allebei dateren van na de datum van de akte van schenking maar binnen een termijn van drie jaar (te rekenen vanaf de datum van de akte van schenking).

De huurovereenkomst dient niet noodzakelijk afgesloten te zijn door de begiftigde. Wanneer de schenker zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden voldoet een huurovereenkomst afgesloten door de schenker eveneens aan de voorwaarden voor teruggave.

Als de huurovereenkomst vroegtijdig wordt stopgezet, moeten de begiftigden dit melden bij de Vlaamse Belastingdienst. De begiftigde beschikt dan over een periode van zes maanden om een nieuwe huurovereenkomst voor te leggen waardoor de vereiste periode van 9 jaar nog kan worden gehaald. Een nieuw conformiteitsattest, of het oude indien de geldigheidsduur daarvan nog niet is verstreken, dient ook opnieuw te worden voorgelegd.

Dit verlaagde tarief wordt bekomen door middel van een teruggave. Als de begiftigden geen effectieve verhuring van 9 jaar kunnen aantonen, zal het teruggegeven bedrag door de Vlaamse Belastingdienst worden teruggevorderd.

  • Tijdstip van de schenking

Deze tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

Tarief

Het tarief wordt bepaald door:

  • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
  • als de grootte van de schenking.

Tarief in rechte lijn en tussen partners

A gedeelte van de schenking schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

3

-

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

6

4500

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

12

10.500

Vanaf 450.000,01

18

34.500

Tarief tussen alle andere personen

A gedeelte van de schenking schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

9

-

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

17

13.500

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

24

30.500

Vanaf 450.000,01

31

78.500

Procedure

Het verlaagde tarief voor schenkingen van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden, wordt bekomen door middel van een teruggave.

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Indien aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.

De indiening van het verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden per post of per mail, naar het onderstaande adres:

  • per post: Vlaamse Belastingdienst – Registratiebelasting - Vaartstraat 16 - 9300 Aalst

  • per mail: teruggavenregistratie@fb.vlaanderen.be